Soningsforholdene for Anders Behring Breivik representerte en krenkelse av menneske­rettighetskonvensjons artikkel 3, som omhandler tortur. Det konstaterer Oslo tingrett i en dom avsagt onsdag.

Staten ble derimot frifunnet for brudd på artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen, som omhandler retten til privatliv.

Les egen sak her: Staten dømt for brudd på menneskerettigheter mot Breivik

Les også: Staten dømt for brudd på menneskerettigheter mot Breivik

- Vi reagerer med overraskelse og skuffelse. Vi var sikre på at staten ville vinne saken, sier leder Lisbeth Røyneland i Støttegruppen 22. juli til Nettavisen.

- På den andre siden så har dommen ingenting med soningstid å gjøre, så han vil aldri slippe ut, mener hun og legger til.

Les også Erik Stephansens blogg: - Breivik-dommen vil bli oppfattet som et slag i ansiktet

Les advokat Carl Bores blogg: En seier for domstolene

- Han vant ikke på det vi mener var det vikstigste punktet, og det er EMK artikkel 8. Han vil fortsatt være underlagt brev og besøkskontroll. Det gjør at han ikke kan spre sitt høyreekstreme budskap, sier Røyneland.

- Hvordan tror du medlemmene reagerer på dommen?

- Mange forsøker å være likegyldige overfor Breivik slik at han skal få minst mulig å si for livene deres. Det er like greit, sier Røyneland.

Professor overrasket

Professor Kjetil M. Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter er overrasket over dommen i Breivik-saken og mener den vil få konsekvenser for soningsforholdene.

Han tror at staten vil anke dommen fra tingretten.

– Hvis konklusjonen blir stående, vil den få konsekvenser for Breivik, og soningsforholdene må bli mildere. Jeg tror ikke dette vil få konsekvenser for andre underlagt kriminalomsorgen, da dette er en såpass spesiell sak. Dommen er positiv i den forstand at den viser at menneskerettighetene beskytter alle uansett hva de har gjort, sier Larsen til NTB.

Fengselsansatte overrasket

Tillitsvalgt Ingeborg Kivle i Skien fengsel sier til NRK at det kom uventet at Anders Behring Breivik fikk medhold i saken om soningsforhold.

– Og hvis retten mener det, må Kriminalomsorgen ta det til etterretning, sier Kivle. Hun vet ikke hvor raskt det kan bli en endring i soningsforholdene til den massedrapsdømte 37-åringen.

– Han har fått flere tilbud etter som årene har gått. Det er en stor forskjell på tilbudet han hadde da han kom inn og nå, sier hun til NTB.