Massemorderen sa i Oslo tingrett fredag at han har mottatt 400 til 500 brev fra personer som sympatiserer med ham.

I retten anslo Breivik at langt flere enn de 400 - 500 brevskriverne som faktisk sympatiserte med ham, og at det kunne være 1000 mennesker som sympatiserte med ham per brevskriver (og dette var hans mest konservative anslag journ. anm) - altså at han kunne ha så mange som en halv million sympatisører.

- Den eneste muligheten til å finne ut av dette er ved at det foretas en spørreundersøkelse, sa Breivik og viste til at det ble gjort en spørreundersøkelse etter 11. september-terroren. Ifølge Breivik viste en slik undersøkelse i Storbritannia at 40 prosent av britiske muslimer sympatiserte med 11. september-aksjonene.

Følg Nettavisens direktedekning her. Artikkelen fortsetter under.

HTML EMBED

Sammenlignet med gal mann
Uttalelsene fra Breivik kom etter at terrorforsker Brynjar Lia sa at Breivik ikke har skjønt poenget i det han har lest om terror.

- Tiltalte hevder å være belest i terrorismelitteraturen, men han har kanskje ikke forstått det sentrale dilemmaet for terrorister, at volden må fremstå som meningsfull for flere enn gjerningsmannen, sa Lia som også sammenlignet Breivik med den paranoid schizofrene unabomberen Ted Kaczinski.

Han sendte 16 brevbomber mellom 1978 og 1995. Kaczinski publiserte blant annet et manifest, opererte alene men hevdet han tilhørte en gruppe, og nektet forsvarerne å bruke «ikke tilregnelig» som hans forsvar under rettssaken. Kaczinski fikk diagnosen paranoid schizofreni.

Les: Tror ikke på Breiviks dødsforberedelser

Etter at Lia hadde vært i vitneboksen gikk samfunnsdebattant Lars Gule i vitneboksen og ga Breivik støtte i at man trenger mer forskning på hvor mange mennesker som egentlig sympatiserer med Anders Behring Breivik. Gule anslo at 5000 til 8000 Frp-velgere deler Breiviks verdensbilde, og at 3500 til 4000 brukere av nettstedet Document.no støtter Breiviks antimuslimske univers, men poengterte at langt færre er villige til å ty til vold.

Gule beskrev den såkalte Eurabia-teorien - en tanke om at muslimsk innvandring er en styrt planlagt muslimsk overtagelse av den vestlige verden - som Fjordman er en sentral talsmann for (Fjordman skal vitne mandag).

Mener Breivik har misforstått
Valgforsker Frank Aarebrot sa tidligere fredag at Breivik har misforstått undersøkelsene om at journalister stemmer mer mot venstresiden enn resten av befolkningen.

- Dette blir ofte mistolket ute i befolkningen, sa Aarebrot om funnene.

Han sa stemmegivning er noe man gjør annethvert år, mens journalist er de 365 dager i året, sa Aarebrot og poengterte at journalister er like kritiske mot rødgrønne politikere som blå politikere.

Les: - Hvis Breivik har misforstått, så er han ikke alene

Flere vitner
Mandag skal flere av forsvarets kjendisvitner, som islamisten Mohammad Mohyeldeen og islamkritikeren Peder Nøstvold Jensen alias Fjordman, vitne. Jensen møter ikke selv i retten, men det er varslet at han vil vitne via Skype eller lignende.

Tirsdag kommer blant andre forfatteren Bruce Bawer, tidligere leder av Norwegian Defence League, Ronny Alte, og nynazisten Tore Tvedt.