HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

OSLO TINGHUS (Nettavisen): Fagdommer Arne Lyng leste fredag opp de grufulle detaljene om 77 drepte på Utøya og Regjeringskvartalet.

- Drapene ble gjennomført på en særlig grusom måte, sa Lyng. Han viste til Breiviks uttalelser om at ungdommene på Utøya var politiske aktivister fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon og dermed legitime mål. Derfor ble mange av dem skutt i hodet på kloss hold med det Breivik kalte «sikringsskudd».

Lyng viste til Breiviks uttalelser om at han ville skape frykt og bruke vannet som masseødleggelsesvåpen.

Lyng begrunnet også terrordommen slik:

- Tiltaltes plan var ikke bare å drepe regjeringsmedlemmer og politisk engasjerte ungdommer. Han ønsket også å fremprovosere reaksjoner mot de som vil bekjempe innvandring til Europa. Hans middel var ekstrem vold (...) hans mål var også å skape alvorlig frykt i befolkningen.

Breivik la ned påstand om frifinnelse fordi han hadde handlet i selvforsvar.

Lyng brukte under et minutt på å tilbakevise denne påstanden.

- Tiltalte har anført at han må frifinnes på grunn av nødrett. Til denne anførselen vil retten kort anføre at verken straffelovens bestemmelser eller internasjonale bestemmelser tillater drap på statsansatte eller ungdommer for å nå ekstreme politiske målsettinger. Anførselen kan dermed åpenbart ikke føre fram.

- Smilte
Gjennom hele fredagen leser dommerne opp premissene for dommen mot massemorderen Anders Behring Breivik. Domsslutningen ble lest opp først på dagen: Morderen er dømt til 21 år forvaring med 10 års sikring, som - lovens strengeste straff, for drapene 22. juli 2011. Til fratrekk i denne dommen kommer 445 dager han har sittet i varetekt.

Breivik selv smilte da han mottok dommen og virket fornøyd med domsslutningen. Under opplesningen av dommen fredag fulgte Breivik nøye med og gjorde notater underveis.

Oslo tingrett mener altså at Breivik er strafferettslig tilregnelig, og ikke psykisk syk slik rapporten til psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim konkluderte med.

- Anker ikke
Gjennom hele rettssaken har Anders Behring Breivik kjempet for at han skulle bli kjent tilregnelig og dømt til fengselsstraff for de grusomme handlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya. Breivik har tidligere under rettssaken fastslått at han ikke kommer til å anke en dom hvor han blir funnet skyldig, og hans forsvarere sier nå at Breivik ikke vil anke tingrettsdommen.

Også ofre og etterlatte i Oslo tingrett uttrykte lettelse over dommen.

- Dette var en klar og tydelig dom som vi kan leve med, og da snakker jeg for alle våre medlemmer, sa leder Trond Blattmann i den nasjonale støttegruppen for ofrene etter 22. juli. Han mistet selv sønnen sin på Utøya.

- Oppgjør med en massemorder
- Han fikk lovens strengeste straff, og forvaring. Det betyr at han aldri kommer ut. Dette var en viktig dom for oss og for Norge. Dette var oppgjøret med en massemorder.

- Jeg har hatt problemer med å forene det som skjedde på Utøya med psykiatri. Det var politisk galskap ja, men vi går ikke til psykiatrien for å forklare grufulle hendelser i historien, sa Tore Sinding Bekkedal, som overlevde Utøya, til Nettavisen.

- Jeg er veldig lettet, glad og tilfreds. For hele AUF er dette en god dom, AUF-leder Eskil Pedersen og fortsatte:

- Bønnen til aktor er at de ikke anker, slik at vi kan få satt et punktum og blir ferdig

HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

Anker eller ikke?
Spørsmålet nå er om påtalemyndigheten anker dommen, eller om den lar tingrettsdommen forbli det endelige punktum i rettsprosessen mot Norges verste massemorder.

- Påtalemyndigheten må nå først få høre domspremissene før de kan vurdere om dommen skal ankes eller ikke, sier forsvarer Frode Sulland.

Han håper at påtalemyndigheten lar dommen blir stående, men han tviler på at det vil skje.

- Ja, jeg håper påtalemyndigheten gir seg med dette. De har kjørt et løp som er svært uheldig etter min oppfatning. Dermed vil det være en fordel om de ga seg nå. Men når de har vært såpass sterke i sin oppfatning så vil det være svært overraskende om de nå kaster kortene, sier Sulland.

HTML EMBED

Retten har uansett festet størst lit til hvordan de rettssakyndige Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har vurdert Breivik da han begikk terrorhandlingene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli i fjor, sammenholdt med andre bevis om temaet.

Tror ikke på Knights Templar
Dommer Wenche Elisabeth Arntzen startet fredagens opplesningen av den 90 sider lange dommen og gikk blant annet inn på organisasjonen Knights Templar. Selv om tingretten finner Breivik tilregnelig, fester den ikke lit til hans historie om Knights Templar.

Arntzen slo fast at Breivik var i Liberia i 2002 trolig for å kjøpe diamanter. Breivik selv har påstått at han var i Liberia for å møte en serbisk nasjonalist, og at dette møtet var starten på Knights Templar. Selv om tinretten mener Breivik lyver om Knights Templar, så er mener den altså at han ikke er gal av den grunn.

- Mange deler Breiviks konspirasjonsteori
Arntzen kommenterte også Breiviks politiske syn.

Tingretten konstaterer at Breivik har hatt som må å angripe sentrale funksjoner i samfunnet, og å skape alvorlig frykt. Derfor er han også dømt for terrorvirksomhet. Arntzen leste opp fredag at Breivik hadde gjort dette for å skape en heksejakt på najonalister, og på den måten skape en polarisering og en tilspisning mellom multikulturelle og nasjonalister, og at hans mål var å starte den store kampen mot islamisering av Europa.

- Mange deler Breiviks konspirasjonsteori, blant annet eurabiateorien. Retten finner likevel at de færreste deler Breiviks syn om at den påståtte islamiseringen skal bekjempes med terror, leste dommeren i retten.

Dommerne vil bruke hele dagen på å lese dommen. Første del av dagen gjennomgår domstolen planleggingen og gjennomføringen av terrorhandlingene.

Senere i dag skal domstolen gjennomgå spørsmålet om tilregnelighet.

Dømt for terror og mord
Breivik ble dømt for brudd på straffelovens paragraf 147 a og b og paragraf 233 første og annet ledd.

Det betyr at Breivik er dømt både for å ha begått en terrorhandling med intensjon til å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, eller skape alvorlig frykt i en befolkning, i tillegg til flere tilfeller av overlagt drap.

Han er dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år. Mange har reagert på minstetiden, men det er et minstekrav i dagens straffelov.

Etter begjæring fra påtalemakten kan forvaringsdommen forlenges med inntil fem år av gangen.

Råder aktoratet til å ikke anke
- Jeg håper virkelig ikke det blir nødvendig for aktoratet å ta stilling til spørsmålet om en anke. Men uansett var det så mye tvil om tilregnelighetsspørsmålet i aktoratets prosedyre, at de jo la opp til at de vil godta dommen også dersom det blir en dom på tilregnelighet, sier Larsen til NTB.

På vei inn til Oslo tingrett fredag morgen gir den koordinerende bistandsadvokaten uttrykk for det mange av de pårørende føler:

- Jeg tror folk vil ha store problemer med å forstå en eventuell anke fra påtalemyndigheten dersom Breivik blir kjent tilregnelig. Vårt ønske er at han blir stilt til ansvar, og det blir han kun dersom han blir dømt til soning, sier hun.