Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviser Anders Behring Breiviks klagesak mot den norske stat, fordi de mener saken «åpenbart ikke vil føre fram».

Det melder domstolen torsdag.

Massedrapsmannen gikk til sak mot staten fordi han mener at soningsforholdene bryter med menneskerettighetene. Han tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsretts dom i mars i fjor, og anken ble senere avvist av Høyesterett.

Breivik, som har byttet navn til Fjotolf Hansen, tok da saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i juni i fjor.

Breivik er dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011 der 77 mennesker ble drept.

Les også: Utøya 22. juli: Filmen jeg vegret meg for å se

Les også: Breiviks klage til Menneskerettighetsdomstolen ferdig behandlet