Gå til sidens hovedinnhold

Brev ble liggende en uke på Posten

Posten tar selvkritikk etter brevtabbe og endrer rutinene.

Firmaet Elektro Armatur AS skulle sende ut 665 brev til kunder med endagstilbud for fredag 24. juni 2011, men Posten Norge brukte så lang tid på utsendelsen at brevene ankom samme dag som tilbudet gjaldt.

Nå er Posten dømt til å betale erstatning til selskapet, og Oslo tingrett gir Posten kritikk for «grov uaktsomhet» i posthåndteringen.

- Det er beklagelig at posten ble stående så lenge som en uke, og det tar vi kritikk på, sier pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud til Nettavisen. Hun sier at Posten nå gjennomgår saken og vil endre rutiner for å unngå at feilen skal skje igjen.

Ble borte
Problemene oppsto da Østlandsterminalen mottok 665 reklamebrev til distribusjon 17. juni 2011. Av en eller annen grunn fant ikke de ansatte ved posten en ordrebekreftelse sammen brevene. Oslo tingrett konstaterer at denne bekreftelsen fulgte med brevene til posten.

«Hva som dernest har skjedd er ikke klart for retten, men uansett om ordreseddelen blåste bort, ble rotet bort, eller rett og slett lå plassert slik at den ved ankomst terminal ikke var direkte synlig for den/de ansatte på Østlandsterminalen, er det etter rettens syn Posten Norge AS' ansvar og risiko at avviket oppsto. I en situasjon hvor det beviselig forelå en ordreseddel da postforsendelsen ble innlevert og overgitt i Postens varetekt, er det etter rettens syn klart uaktsomt dersom postoperatøren i etterkant av innleveringen roter bort eller på annet vis mister ordreseddelen. Og dersom tilfellet var at ordreseddelen lå gjemt mellom postkassettene eller lignende, er det tilsvarende klanderverdig at den/de ansatte på Østlandsterminalen ikke umiddelbart lette den fram» skriver Oslo tingrett. Videre står det:

Rotet i oppfølgingen
«I stedet opprettet Posten Norge AS en avvikssak om manglende ordreseddel. All den tid tilfellet faktisk var at ordreseddelen ikke manglet, kan imidlertid en slik etterfølgende håndtering ikke anses å gjenetablere aktsomheten, selv om opprettelsen av avvikssaken isolert sett var i tråd med Postens rutiner. Videre, i tillegg til den uaktsomme håndteringen av ordreseddelen, anser retten det klart klanderverdig at Posten Norge AS dernest brukte en hel uke på å få kontakt med rett avsender for å avklare bestillingen, og i mellomtiden stanset forsendelsen».

Selv om konvoluttene tydelig var merket med «Elektro Armatur AS» tok ikke Posten kontakt med dette firmaet, men et annet reklamebyrå de trodde var kunden.

«Det følger av ovenstående at retten mener så vel håndteringen av ordreseddelen som den påfølgende oppfølgingen av avviket er klanderverdig håndtert av Posten Norge AS. Samlet foreligger det etter retten syn et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte» konkluderer Oslo tingrett.

- Posten har et forbedringspotensial
- Etter vår mening gir dommen et signal om at Posten har et forbedringspotensial når det gjelder oppfølging av postsendinger, sier salgsdirektør Trygve Thorsen i Elektro-Armatur AS til Nettavisen. Han sier at firmaet likevel vil fortsette å bruke Posten til å sende ut reklamemateriell.

Pressesjef Ebeltoft-Skaugrud sier til Nettavisen at det i denne saken har skjedd menneskelige feil, og at man ikke kan gardere seg hundre prosent mot at slikt kan oppstå.

- At det tar en uke skyldes menneskelig svikt, og det er beklagelig. Vi ser nå på nye måter å feste ordresedlene på slik at disse ikke skal bli borte, sier hun.

Posten Norge ble dømt til å betale 28.175 kroner som var de faktiske kostnader Elektro Armatur AS hadde med reklamekampanjen. Firmaet hadde i utgangspunktet krevd erstatning også for tapt fortjeneste. Dette fikk ikke firmaet medhold i, fordi forsendelser med A- og B-post ikke gir grunnlag for slik erstatning i henhold til postloven paragraf 22.

Posten Norge vil ikke anke avgjørelsen.

Mer fra Nettavisen:

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken