I Norges forsvar er det 17.000 ansatte, 9000 vernepliktige og 575 lærlinger til enhver tid. Flesteparten av stillingene er militære, og det alle som innehar en militær stilling i det norske forsvaret har til felles, er at ingen av dem har hiv. Det er nemlig et krav fra forsvarets side.

Det var også tilfelle i det britiske forsvaret – frem til tirsdag.

Da annonserte det britiske forsvarsdepartementet at personer med hiv nå kan verve seg for militærtjeneste og samtidig kunne få muligheten til å dra på utenlandsoppdrag på lik linje med alle andre.

De opplyser om at personer som mottar behandling for hiv, og som har blodprøver som ikke viser aktive virus, er fullt kapable til å være en del av det britiske forsvaret.

– Kjærkommen endring

Endringen viser forsvarets anerkjennelse av de fremskritt som er gjort hva gjelder behandling og forebygging av hiv, skriver det britiske forsvarsdepartementet og sier grepet sikrer at forsvaret moderniserer seg og blir mer inkluderende.

– Den kjærkomne politiske endringen er en anerkjennelse av de fantastiske fremskritt som har blitt gjort og det avgjørende arbeidet til de som bidro til å få disse endringene gjennom. Vi vil fortsette å sikre at alle våre medarbeidere har det best mulig, hvor deres helse og velvære er prioritert. Alle skal kunne føle seg stolte og verdsatt som en del av den moderne britiske forsvaret, sier den britiske offiseren James Swift.

Folkehelseinstituttet antar at det i dag lever i overkant av 4.000 mennesker med hiv her i landet.

Norge bør følge etter

Juridisk rådgiver i HivNorge, Halvor Frihagen, sier til Nettavisen at det er på høy tid at det samme skjer i Norge. Hun mener regelverket som nå er gjeldende – bidrar til diskriminering.

– Vi synes det mangler en god begrunnelse. Det er veldig få som lever med hiv i Norge i dag. Det er kanskje 20 totalt sett som er under vernepliktig alder, de aller fleste er eldre, sier Frihagen til Nettavisen.

– Hva tenker du om at Storbritannia nå åpner for at hiv-smittede kan verve seg i militæret?

– Det synes vi er positivt fordi vi ser ikke at det har en god begrunnelse for at hiv-positive ikke kan tjenestegjøre i forsvaret. Lever man med hiv og er på vellykket behandling er det ingen smittefare. Skulle en hiv-positiv slutte med medisinering, vil det ta flere år før man utvikler sykdom, sier han.

På Forsvarets hjemmesider heter det at:

«For å kalles inn til militærtjeneste, kreves en helse som tilfredsstiller medisinske krav til utenlandstjeneste i Forsvaret. Dette betyr at sykdommer hvor du er avhengig av daglig medisinering for å holde deg frisk, som for eksempel hiv-infeksjon, ikke er forenelig med militærtjeneste. I tillegg må soldater i utenlandstjeneste i en krisesituasjon kunne gi blod til medsoldater uten risiko for overføring av smittsom sykdom.»

At det å ikke kunne donere blod av Forsvaret vektlegges så tungt i disfavør personer som lever med hiv, kan umulig være grunn nok til å utelate personer med hiv fra Forsvaret, mener Frihagen.

– Jeg vet at Forsvaret sier at man i strid skal kunne gjøre nødblodoverføring, men det er noe som uansett gjøres av personell med spesialisert medisinsk kunnskap. At det da er en eller to soldater i en enhet som ikke kan brukes til nødoverføring mener vi ikke kan være grunn nok, sier han.

– Vi ser ikke at verken kravene til medisinering av hiv, eller hvis man går uten medisiner, rettferdiggjør at de ikke kan tjenestegjøre i Forsvaret.

Ser på regelverket

Nettavisen har spurt Forsvaret om hvorfor hiv-positive ikke blir innkalt til førstegangstjeneste på lik linje med alle andre i Norge?

– Det er ikke slik at alle andre i Norge blir innkalt til førstegangstjeneste. Av et normalt årskull på ca. 60,000 personer, er det i snitt rundt 8000 som gjennomfører førstegangstjeneste. Forsvaret gjennomfører en grundig seleksjonsprosess med blant annet medisinske og fysiske krav, sier oberstløytnant Vegard Norstad Finberg, som er pressetalsmann for Forsvaret.

Han kan fortelle at direktiv for medisinsk seleksjon er under utarbeidelse og vil erstatte det gamle regelverket innen medisinsk seleksjon i løpet av høsten 2022.

– Formålet er å bidra til mer bransje- og stillingsrelevante helsekrav, for gjennom dette opprettholde Forsvarets stridsevne. I det nye direktivet er det foreslått at hiv-positive under vellykket behandling, som ikke har målbart virusnivå i blodet, kan gjennomføre verneplikttjeneste på lik linje som andre, sier Finberg til Nettavisen.

Kan bli tvangsdimmitert

– Kan man bli tvangsdimittert om man får påvist hiv når man allerede er i Forsvaret?

– Dersom man får påvist hiv under førstegangstjenesten har man, inntil behandlingen har effekt, virus i blodet. Dette medfører en potensiell risiko for videre smittespredning, som da ekskluderer videre tjeneste, forklarer oberstløytnanten.

På Forsvarets nettsider står det at man ikke kan være avhengig av daglig medisinering, og at det ikke er forenlig med militærtjeneste, HivNorge mener dette ikke kan rettferdiggjøre at mennesker med hiv ikke kan tjenestegjøre i Forsvaret. Hva er din kommentar til det?

Det er et generelt krav at man ikke blir innkalt til militærtjeneste om man er avhengig av medisiner daglig. Årsaken er at det kan oppstå situasjoner der man ikke har tilgang på medisiner. Det er i hovedsak tre forhold som ligger til grunn for en slik vurdering: Vi skal sikre soldatens og medsoldaters helse og sikkerhet gjennom blant annet å redusere risiko for at de blir utsatt for sykdom. Vi skal hindre forverring av eksisterende sykdom/skade hos individet og vi skal sikre Forsvarets stridsevne, avslutter Vegard Norstad Finberg.