Norges landegrenser er stengt, samfunnet er i en ny lockdown og alle skoler og barnehager er på såkalt rødt nivå. Årsaken er frykten for at nye virusmutasjoner skal bli den dominerende varianten i koronautbruddet her til lands.

Den britiske mutasjonen «501Y.V1» (VOC 202012/01 B.1.1.7) er som kjent allerede påvist i Norge med 148 bekreftede tilfeller torsdag kveld.

Les også: Kamp mot klokka: Trygler tusenvis av arbeidsfolk om å bli igjen i Norge

Folkehelseeksperter i Storbritannia jobber nå på spreng for å kartlegge den nye virusmutasjonen, som er både mer smittsom og tilsynelatende mer dødelig enn den originale varianten av koronaviruset.

Hovedsakelig har det vært eldre personer og dem med underliggende sykdommer som har vært mest risikoutsatte for alvorlig sykdomsforløp og død ved smitte av koronaviruset.

Men i desember begynte britiske sykehus å oppleve en økning i andel yngre intensivpasienter.

En hypotese er at den genetiske mutasjonen gjør det enklere for viruset å invadere et større antall celler i kroppen, og dermed forårsake mer alvorlig sykdomsforløp blant pasienter som tidligere bare ville fått milde eller ingen symptomer med den originale virusvarianten.

Lege og klinisk foreleser David Strain ved University of Exeter Medical School, har sammenlignet det nye muterte viruset med en innbruddstyv som har blitt flinkere til å bryte seg inn i hus.

Strain, som også har behandlet mange covid-19-pasienter, tror at nye egenskaper hos viruset kan være grunnen til den store økningen i andel yngre folk og kvinner som har blitt alvorlige syke og endt opp på intensivavdelingen.

Les også: De siste koronatallene fra Sverige 28. januar

- Best tenkelig scenario

Strain påpeker at vi fortsatt befinner oss på et tidlig stadium, at det ennå ikke foreligger noe endelig forskning, og at han derfor uttaler seg hypotetisk basert på nåværende tilgjengelig informasjon.

Han sier at det best tenkelige scenarioet er at den økte andelen unge intensivpasienter skyldes at de mest risikoutsatte gruppene er nå bedre skjermet.

- Det vil si at vi for øyeblikket opplever en bølge blant mindre risikoutsatte grupper, som unge og friske folk, fordi vi har gjort riktige risikovurderinger. Derfor er de mest risikoutsatte gruppene skjermet og har lavere eksponering for smitte, mens bare de mindre risikoutsatte gruppene er i omløp, sier Strain til Nettavisen.

- Det utgjør at en yngre populasjon får covid-19, og det er uunngåelig at noen av dem ender på intensivavdeling. Dette er hovedsakelig en statistisk sjanse forårsaket av et mer smittsomt virus blant en populasjon som tar større risiko, eller i det minste er mer risikovillige. Det som støtter dette scenarioet er at kliniske observasjoner viser at sykdomsforløpet og dødelighet på sykehus for de ulike variantene er nøyaktig det samme, sier han.

Det ser nemlig ut til at så lenge en først har blitt såpass syk at en havner på sykehus, er sjansen for overlevelse blant intensivpasienter med den muterte varianten nøyaktig den samme som dem med den første varianten.

- Verst tenkelig scenario

Mens det verst tenkelige scenarioet er at mutasjonen har forårsaket en endring i virusets egenskaper, som forårsaker mer alvorlig sykdom blant friskere og yngre folk enn den originale varianten gjorde.

- Verst tenkelig scenario er imidlertid et langt dystrere bilde, at den nye varianten smitter yngre, friskere pasienter. Vi tror grunnen er at s-proteinet danner tettere bindinger til ACE-2-ensymet, slik at en eksponering som tidligere ikke ville ha utløst sykdom, likevel forårsaker voldsom covid-19. Enklere sagt, nøkkelen passer låsen bedre, og derfor er det enklere å åpne døren. Det er viktig å huske at dette ikke bare dreier seg om tilgang til den første cellen, men sikrer at den infiserte cellen produserer og frigjør virus som infiserer ytterligere celler før immunforsvaret kan ødelegge den infiserte cellen. En sterkere nøkkel vil gjøre det mulig å låse opp enda flere dører før immunsystemet reagerer, sier Strain.

Økning i andel yngre intensivpasienter

Den nye mutasjonen ble første gang påvist i London 20. september i fjor. Snittalderen for intensivpasienter i London lå på 61,4 år i tidsperioden september og slutten av november, skriver The Wall Street Journal.

I tidsperioden 1. desember til 21. januar har snittalderen for intensivpasienter sunket til 58,9 år. Det har også vært en økning i andel kvinner som er innlagt på intensivavdelingen i London i samme periode, fra 30,1 prosent til 35,1 prosent. Tallene for resten av landet har et tilsvarende mønster.

Fra 12. oktober til 15. januar har andel intensivpasienter i aldersgruppen 18 til 54 år økt fra 18,55 prosent til 21,5 prosent, ifølge tall fra det britiske folkehelseinstituttet.

4. januar ble det innført en landsomfattende nedstengning.

Les også: Britisk koronavariant påvist i over 60 land

- Spres raskere blant cellene

Hittil er det ikke noe som tyder på at den muterte varianten forårsaker noe annet sykdomsforløp enn den tidligere varianten. Men folkehelseeksperter mistenker at ettersom viruset kan enklere forflytte seg rundt i kroppen, kan det forbigå immunsystemresponsen.

NERVTAG (The New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group), som er et rådgivende organ underlagt det britiske helsedepartementet, utelukker ikke at virusmutasjonen har egenskaper som gjør den i stand til å spre seg raskere i cellene enn den originale virusvarianten.

- Hvis man får en mye sterkere binding, trenger man en langt mindre smittedose for å bli smittet, noe som vil øke risikoen for smitteoverføring, sier styreleder for NERVTAG, Peter Horby, til The Wall Street Journal.

- Deretter, hvis den er i stand til å spre seg mye raskere mellom cellene i lungene, kan det øke hastigheten til selve sykdommen og betennelsen, som da vil kanskje utvikle seg raskere enn kroppen klarer å reagere, sier Horby.

Les også: Stenger grensene til Norge

Dødeligere mutert variant

Det muterte viruset er nå den dominerende varianten i Storbritannia. Det er estimert at mutasjonen er 30 til 70 prosent mer smittsom enn den første varianten. Det pågår nå en debatt om hvorvidt mutasjonen er mer dødelig.

NERVATAG anslo i en rapport på tampen av forrige uke at mutasjonen kan være 30 til 40 prosent dødeligere enn den originale varianten.

NERVTAG-rapporten baserer seg på fire studier fra Imperial College London , London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), Exeter University og Public Health England (PHE). Studiene er gjennomført over en periode på 28 dager.

- De viktigste innvendingene er at all dataen som er matet inn i NERVTAG-rapporten utgjør bare åtte prosent av dødeligheten for en gitt tidsperiode i Storbritannia, at vi har visst om mutasjonen i bare syv uker, og at resultatene er betydelig forskjellig over de fire regionene. Det finnes ingen definitive svar. Derfor vil jeg understreke at alt jeg sier, er kun hypotetisk, sier Strain til Nettavisen.

- Et ganske skremmende tall

Forskerne bak studiene som er brukt i NERVTAG-rapporten, har sammenlignet enkeltgrupper basert på alder, kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk status. Andre veletablerte risikofaktorer for covid-19 er ikke tatt med i beregningen.

Exeter-gruppen landet på det høyeste tallet: 91 prosent økt risiko for dødelighet med den nye varianten.

- Studien til Exeter University har kun sammenlignet tilfeller opp mot hverandre, noe som forklarer hvorfor de fikk det ganske skremmende tallet på 91 prosent økning i dødelighet. Hvis dette stemmer, og jeg understreker hvis, vil det føre til en økning i den absolutte dødeligheten i Storbritannia, selv med de framskrittene som hittil er gjort med deksametason (medisin brukt i behandling for koronapasienter red.anm.) og andre behandlingsformer, sier Strain.

Les også: FHI: Nye virusvarianter er en alvorlig trussel

Gruppen fra LSHTM opererer med 35 prosent økt dødelighet, Imperial College London med 36 prosent og PHE med 65 prosent. Alle studiene med unntak av Exeter hadde også foretatt enkelte tilleggsjusteringer som resulterte i noe lavere tall.

NERVTAG understreker at studiene har en rekke begrensninger og at de ikke nødvendigvis er representative for hele befolkningen.

Tallene spriker noe

Forskerne ved Exeter og Bristol beregnet den eventuelle økte risikoen for dødelighet i den nye varianten til å være høyere enn det som er skissert i de andre studiene.

- Min gruppe ved universitetene Exeter og Bristol så på folk som er testet ute i samfunnet. Vi utførte en studie på tilsvarende like kohorter, hvor en person smittet med den nye UK-varianten ble sammenlignet med en annen person med samme alder, test-tidspunkt og bosted, men som var smittet med den gamle varianten, sier førsteamanuensis Leon Danon ved University of Bristol i en uttalelse.

- Vi fant ut at folk som var smittet med den nye UK-varianten hadde en risiko for død som økte med mellom 50 til 170 prosent, sier han.

I NERVTAG-rapporten brukes tallet 91 prosent.

- Andre grupper som hadde andre tilnærminger, fikk litt andre tall. Men de fleste antyder en økt risiko for død med den nye UK-varianten. Estimatene avhenger av hvor godt en gitt modell er i stand til å fange opp andre kjente risikofaktorer, sier han.

- Jeg tror det faktiske svaret ligger et sted i midten, sier Danon.