En 30 år gammel kvinne møtte 15. desember i Oslo tingrett. Her ble hun dømt til å betale 10.000 kroner i forelegg for brudd på karantenereglene. Forelegget for karantenebrudd er i utgangspunktet satt til 20.000 kroner.

Forsvarer Heidi Juritzen er fornøyd med dommen, og mener det viser at det nå settes krav til flere parter enn utelukkende de som skal i karantene.

- Vi er veldig fornøyde med strafferabatten, det viser at det stilles krav til en viss standard, sier Juritzen til Nettavisen.

Var innstilt på 10 døgn

Kvinnen satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av smittevernloven, som på tiden av hendelsen sa at alle som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, skal i karantene i 10 døgn.

Kvinnen ankom Gardermoen fra USA da hennes mann reiser mye med jobben. Reisen til Norge var nødvendig ettersom en ikke kan oppholde seg i utlandet i mer en seks måneder uten å melde flytting, og dermed miste ytelser fra NAV. Hun og barna skulle også besøke familien i Norge og og skulle være der fra midten av mai til et stykke ut i juli.

Kvinnen var klar over reglene som ble innført en uke før hun reiste, og var innstilt på å følge dem. Kvinnen og barna ble umiddelbart sendt på karantenehotell. Hun forlot hotellet av helsemessige årsaker som i senere tid har blitt dokumentert. Dårlige humanitære forhold ble også nevnt som en av grunnene til valget om å forlate hotellet.

Opplevde dårlige forhold

Ifølge kvinnen var ikke hotellrommet vasket grundig etter forrige beboer. Det var heller ikke tilstrekkelig brannvarsling, da det var en pose festet over varsleren. Maten var dårlig, det ble servert kokte poteter, kokte erter og bønner og ingenting annet til middag. Et av barna hadde i tillegg matallergi, noe som gjorde dette ekstra krevende. Det ble bedt om ekstra brød, men det fikk de beskjed om å fikse selv.

Alternativene utenom hotellmaten var ifølge ansatte å kjøpe egen mat på Kiwi eller McDonalds som var i nærheten.

Dommer i saken ser seg enig i at forholdene beskrevet er kritikkverdig. Når en er lovpålagt å være der samtidig som at det må betales for selv, må en kunne stille visse krav.

Hun forlot hotellet til fordel for å dra til hennes mor, der hun selv disponerer en leilighet med egen inngang, kjøkken og bad. Her oppholdt de seg ut karantenetiden.

Fornøyd med dommen

Kvinnen fikk i utgangspunktet den vanlige forelegget for brudd på 20.000 kroner, men med forholdene tatt til betraktning ble hun gitt en strafferabatt på 10.000 kroner.

- Dommen er godtatt og vi føler oss hørt, sier Juritzen.