Det avhengighetsskapende, morfinliknende opioidet finnes i legemidlene Oxycodone og OxyContin, som har gitt det kallenavnet «Oxy».

Særlig disse legemidlene trekkes fram som hovedårsakene til opioid-epidemien som har ført til en halv million dødsfall i USA de siste to tiårene.

Nå viser tall fra reseptregisteret at «Oxy»-omfanget stadig øker også her til lands.

Les også: Fattige land har måttet takke nei til millioner av vaksinedoser med kort levetid

Nær tidobling

I 2004 fikk 6029 pasienter resept på oksykodon, mens det i 2020 var 58.965 som fikk det. Det viser tall fra reseptregisteret.

Norge har et forbruk på 12.095 definerte døgndoser (DDD) per million innbyggere, noe som plasserer oss på en 17. plass i verden, ifølge Tidsskriftet for Den norske legeforeningen.

– Vi er langt unna amerikanske tilstander her i Norge, konstaterer derimot Finn Normann Thoresen til Fredriksstad Blad, som omtalte utviklingen av legemiddelet i Viken.

Han er overlege og godkjent spesialist innen rus- og avhengighetsmedisin ved Sykehuset Østfold og tror mye av veksten i oksykodon-resepter kommer av at det har erstattet eldre medikamenter.

Les også: Leger: Mange som ble syke av korona, fikk i seg for lite av ett omdiskutert vitamin (+)

Legeskapt avhengighet

For samtidig som oksykodon-bruken har steget, har også «kombi-opioider» sunket. Kombinasjonsopioider er en fellesbetegnelse på alle legemidler som inneholder opioider i tillegg til andre virkestoffer. Dette gjelder i 98 prosent av tilfellene kodein og paracetamol, eller bedre kjent som Paralgin Forte, Altermol og Pinex Forte.

Thoresen forteller videre til Fredriksstad Blad at han opplever en viss økning i henvisninger som er relatert «legeskapt avhengighet». Overlegen påpeker riktig nok også at det langt ifra er snakk om en alarmerende utvikling.

– Jeg har ingen statistikk, men det oppleves ikke som et eskalerende problem, sier han.