(Fredrikstad Blad): Wenche Halvorsen, kommunaldirektør ved helse og velferd i Fredrikstad kommune bekrefter hendelsen, men vil ikke si så mye mer enn det som har blitt meldt via pressemeldingen. Dette med hensyn til de som er involvert i hendelsen.

Andre- og tredjegradsforbrenning

Den skadede personen har fått andre- og tredjegrads forbrenning på deler av kroppen – skadene kom i forbindelse med dusjing.

Personen er nå under behandling ved Sykehuset på Kalnes.

Fredrikstad kommune sier ikke noe om tilstanden til personen – eller hvilken institusjon hendelsen har skjedd på.

Pårørende er blitt fulgt opp og har blitt tilbudt videre oppfølging.

Den ansatte ved institusjonen blir fulgt opp av avdelingen av nærmeste leder gjennom helgen.

Fredrikstad kommune forteller at hendelsen vil bli grundig undersøkt og nødvendige tiltak for å hindre at slike hendelser ikke skjer igjen.

Skal gjøre nødvendige tiltak

- Våre tanker går nå til brukeren som blir tatt hånd om på beste måte på Sykehuset på Kalnes, de pårørende og til den ansatte på avlastningsavdelingen.

- Vi skal gå grundig gjennom alt - og gjøre de nødvendige tiltak for at slikt ikke skjer igjen, sier Halvorsen.

Halvorsen kan også fortelle at kommuneoverlegen er koblet inn i forbindelse med hendelsen.

Les flere saker fra Fredrikstad Blad her.