Gå til sidens hovedinnhold

Brukervalg eller leverandørvalg

Arbeiderpartiet vil snakke om brukernes rett til å velge tjenester etter behov. Leverandørvalg er ikke viktig mener partiet. "Fritt brukervalg" vil med tiden forsvinne med et eventuelt byrådsskifte.

Oslo vest: Representanter fra Arbeiderpartiet reagerte på Bård Folke Fredriksens (H) uttalelser om Fritt brukervalg i denne avis. Blant annet Folke Fredriksens påstand om at Arbeiderpartiet vil avvikle dagens praksis, Fritt brukervalg, hvor brukerne kan velge mellom offentlige og private tilbud i hjemmehjelptjenesten.

Basert på stoppeklokker

- Vi er imot den måten systemet fungerer på i dag. Høyre snakker om et leverandørvalg av tjenester, når de snakker om Fritt brukervalg. Vi snakker om hvilke tilbud vi kan gi brukerne. Det er det som betyr noe. I dag er omsorgen basert på stoppeklokker. Fleksibiliteten som det offentlige tilbudet kunne gi er blitt borte med de rigide reglene som ligger i anbudsbetingelsene, sier Aps fraksjonsleder i helse- og sosialkomiteen, Trond Jensrud.
- Vi mener det viktigste er å gjøre det kommunale tilbudet bedre, hvor brukernes behov står i sentrum. Når kommunen kan tilby tjenester som tilfredsstiller brukernes behov er heller ikke valget av leverandør viktig. Vi er opptatt av mer omsorg, mer tid og større valgfrihet og innflytelse i forhold til når hjemmehjelpen skal komme hjem til deg. Det er det som er reelt fritt brukervalg. I dag er det kommunale tilbudet i likhet med de private aktørene styrt av stoppeklokkesystemet med kontrakter på detaljnivå, sier bystyremedlem Nina Bachke.

Avvikle fritt brukervalg

- Det er vel riktig som Folke Fredriksen sier at Arbeiderpartiet vil avvikle Fritt brukervalg om de kommer i byrådsposisjon?
- Det er et forsøk på å skremme brukerne. Det er ufint av Høyre å skremme de eldre. Ingen som har et privat tilbud i dag vil miste dette, sier Jensrud.
- Men Arbeiderpartiets landsmøte har vedtatt for sin lokalpolitiske plattform at Fritt brukervalg skal avvikles. Går dere imot dette?
- Vi vil ikke avvikle dette uten at det kommer et bedre system på banen. Det er det vi jobber for.
- Når et bedre system er på plass, vil altså Fritt brukervalg bli avviklet.
- Vi avvikler ingen innenfor kontraktsperioden.
- Men systemet vil vel avvikle seg selv når de private leverandørene får vite at deres livsgrunnlag bokstavelig talt forsvinner med brukerne, på det tidspunkt dere mener at et bedre system er på plass.
- For oss er det viktigste å gjøre eldreomsorgen bedre for alle. Man skal huske at 88 prosent av brukerne benytter seg av det offentlige tilbudet. Vi får hele tiden høre fra Høyre og Fremskrittspartiets side at de private gjør en del ting bedre enn det offentlige. Da er det underlig at byrådet som har ansvaret for det kommunale tilbudet ikke har lagt to pinner i kors for å bedre kommunens tilbud. Det ser jo ut som byrådet vil at de private firmaene skal drive bedre enn det tilbudet byrådet selv er ansvarlig for. Faktum er nettopp byrådet som igjen er Oslo kommune i denne sammenheng, skal legge forholdene til rette og ta initiativet til å gjøre tingene bedre, sier Jensrud.
- Det finnes ingen god grunn i dag til at ikke kommunen skal kunne tilby like god hjelp som de private leverandørene på alle måter, sier Bachke.
- I løpet av årene har tilbud om hjemmehjelp gått dramatisk ned. For eksempel er en time hver fjerde uke til rengjøring et veldig dårlig tilbud. Enhver forandring vil fremstå som bedre. Når brukerne opplever at de får den hjelpen de trenger, vil ikke valget av leverandør være viktig. Høyre sier at vi er mest opptatt av systemet, men det er ikke riktig. Det er Høyre som er opptatt av å opprettholde et system med private og offentlige tilbud. Høyre er opptatt av organisering, i stedet for å se på om tilbudet er bra nok. Et annet eksempel på dette er opprettelsen av sykehjemsetaten, sier Jensrud.
- Vi har fortsatt den overordnete målsetting at de som vil skal få bo hjemme, hvor tilpassing av de enkeltes behov er viktigst. Samtidig må vi hele tiden passe på at vi har et helhetlig tilbud når det gjelder eldreomsorgen, hvor alt virker sammen. Nå vil det også komme forslag om såkalt fritt brukervalg i hjemmesykepleien. Tjenestetilbudet til de eldre blir delt opp og splittet i ulike former for organisering. Hjemmetjenestene i bydelene blir nedlesset av rapporter og annet papirarbeid, i stedet for at de ansatte får snakket med hverandre om brukerne, sier Bachke.
- Det er tverrpolitisk enighet om at brukerne skal ha minst fire timer hjemmehjelp i måneden. Kristelig Folkeparti skal ha honnør for at de klarte å legge press på byrådet i denne saken. Samtidig er vi usikre på om de ekstra pengene til bydelene dekker opp dette, sier Jensrud.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien