OSLO (Nettavisen): - Hadde jeg ikke kranglet, hadde jeg måtte betale fullt ut eller sittet i fengsel, sier Bjørn Anthun (47) til Nettavisen.

Sjømannen, som er ansatt i et norsk rederi og i alle år har skattet til Norge, ble nektet barnetrygd for sønnen. Han har spansk samboer og bodde tidligere i Spania i friperioder. Anthun søkte om kontantstøtte og barnetrygd i dialog med Nav da han og samboeren ble foreldre i 2011.

Men han møtte problemer da barnetrygd og kontantstøtte skulle eksporteres til EU-landet Spania. Nav argumenterte med at tankbåten han seilte på førte Bahamas-flagg. Anthun selv filleristet Navs regelforståelse i korrespondanse med etaten og kalte det «total skivebom».

I tre år fikk han barnetrygd og kontantstøtte til Spania før Nav satte foten ned og krevde mer enn 80.000 kroner tilbakebetalt. 47-åringen forteller at han i en periode fikk hjelp av advokat, men det var for kostbart og han endte opp med å ta korrespondansen med Nav selv.

- Tidkrevende og mentalt belastende

- Jeg holdt på med dette i månedsvis. I ukevis var det nesten en fulltidsjobb. Det var tidkrevende og mentalt belastende. Jeg fikk inntrykk av at kontrollavdelingen i Nav hadde «tatt for mye Møllers tran», sier han.

- Jeg kom under en intensivert klappjakt på trygdesvindlere, men Nav rotet med regelverket og tok meg på at flaggstaten var Bahamas og at det var dit jeg måtte søke om å få barnetrygden eksportert. Men Bahamas har aldri vært EU eller EØS, sier Anthun til Nettavisen.

Hevdet Nav feiltolket regne regler

I et brev til Nav i 2015 listet han opp gjeldende lovverk for Nav og omtalte etatens konklusjoner som «total skivebom». Han viste til at regelverket gjelder personer som arbeider på skip som fører flagg fra EØS-området slik at for eksempel en dansk statsborger som jobber på et skip som fører en annen medlemsstats flagg vil komme inn under flaggstatens regler. Sjømannen pekte på at hans båt fører Bahamas-flagg, som ikke er medlemsstat under regelverket og at Navs lovforståelse skulle ha ført til at et hundretalls av hans kolleger heller ikke skulle fått lov til å eksportere barnetrygd og kontantstøtte. I sitt svar til Nav viste Bjørn til hva etaten selv skrev på sine nettsider om at barnetrygden blir utbetalt fra arbeidslandet når man er yrkesaktiv i et annet EØS-land enn Norge og barnet er bosatt i EØS-landet.

- Kjenner igjen fortvilelsen

Da det mandag 28. oktober ble kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg trygd til andre EØS-land, tenkte 47-åringen på sin erfaring med Nav.

- Mange av de som er rammet i Nav-skandalen er folk med lite ressurser og ikke ork til å ta opp kampen. Jeg tok opp kampen, men kjenner godt igjen den fortvilelsen og frustrasjonen folk føler i møte med Nav, sier Anthun til Nettavisen.

Nav-skandalen har så langt vist at rundt 2400 personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil og at minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. Tirsdag møtte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie for å redegjøre i Stortinget om Nav-saken.

- På vegne av regjeringen vil jeg be de mennesker det gjelder og deres familier om unnskyldning for det de har vært utsatt for, sa arbeidsministeren.

Så langt har Nav innrømmet feiltolkning av reglene som gjelder sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, mens noen advokater som nå ser på saken mener omfanget kan være større og også gjelde andre ytelser.

Les også: Advokat om Nav-skandalen: - Kan omfatte flere typer trygdeytelser

- Tapt fire år med barnetrygd

Anthun hevder staten skylder ham et beløp på rundt 65.000 kroner. Selv klarte han til slutt å få kravet redusert til 12.000 kroner, men ble pålagt tvunget trekk via arbeidsgiver. Da Nav ga etter, bodde han i Spania. Det var en lettelse å få kravet slettet, men han tok ikke sjansen på å søke om barnetrygd igjen. Anthun anslår at han kan ha tapt fire år med barnetrygd på grunn av dette.

Anthun har nå flyttet tilbake til Norge og bor med familien på Sotra utenfor Bergen.

I oktober i år fikk han nytt brev fra Nav med varsel om revurdering av tidligere vedtak om barnetrygd. Nav opplyser at han som sjømann på skip registrert utenfor EØS kan få vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden ved å søke om det.

- Når jeg klapper til kai igjen, må jeg begynne på denne prosessen, sier han til Nettavisen.

Slik svarer Nav

Nettavisen har spurt Nav om hvilke regler som gjelder for sjøfolk på skip registrert utenfor EØS når det gjelder eksport av trygdeytelser og om det er sikkert at disse reglene er tolket riktig i Nav.

Slik svarer Nav:

«For personer som jobber på utenlandsk registrerte skip (ikke EØS) gjelder følgende:

Hvis man er bosatt i Norge er man medlem av folketrygden hvis man har lønn fra norsk arbeidsgiver som betaler pliktig arbeidsgiveravgift. For eksempel et norsk rederi.

Man er ikke medlem i folketrygden hvis man arbeider for en utenlandsk arbeidsgiver, men er medlem i folketrygdens helsedel i de periodene man er hjemme. Man er ikke medlem i pensjonsdelen, og opparbeider ikke pensjon for arbeidet man utfører på det utenlandske skipet. Hvis man er bosatt utenfor Norge er man ikke medlem i folketrygden selv om man har lønn fra norsk arbeidsgiver. Man kan i så fall søke frivillig medlemskap etter ftrl § 2-8.»

På spørsmål om feiltolkning av EØS-reglene også kan gjelde barnetrygd og kontantstøtte, svarer Nav slik:

«Vi skal gå gjennom alle ytelser for å se på om vår feiltolkning og praktisering av EØS-reglene for kontantytelser under sykdom også kan gjelde på andre områder».