Gå til sidens hovedinnhold

– Bryter med småhusplanen

I Skogfaret har naboene samlet seg og protesterer sterkt mot utbyggingsplanene i Skogfaret 17.

ULLERN: Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt rammetillatelse til to bygg som er tverrstilt i forhold til eksiterende bolig på tomten. Det som er spesielt ved rammetillatelsen er at den tar hensyn til at det hviler en byggebegrensende servitutt på eiendommen. PBE skriver i rammetillatelsen at spørsmålet vedrørende servitutt må være avklart, enten ved rettskraftig dom eller ved avtale, før søknad om igangsettelsestillatelse kan sendes inn.

Klar beskjed

– Vi er glade for at dette har kommet inn i rammetillatelsen. Kristian Løvenskiold, som forvalter servitutten, har gitt utbygger klar beskjed om at han ikke vil gi fritak fra servitutten. Løvenskiold skriver at den anmeldte bebyggelse står i sterk kontrast til servitutten som hviler på eiendommen. Servitutten begrenser hva som kan bygges der og er opprettet for å bevare den villamessige bebyggelsen, sier nabo John Arff-Pettersen.

Naboene har protestert mot utbyggingsplanen på en rekke punkter. Nærmeste nabo, Tom Bruton, er arkitekt. Han har laget en modell som viser byggenes plassering i forhold til eneboligen på tomten.

Fremmedelementer

– Den vakre tømmervillaen, som er en av de første som ble bygget i dette området, mener jeg er bevaringsverdig. Det har vi dessverre ikke fått medhold i hos Byantikvaren. Det verste er likevel at den blir fullstendig innestengt av to massive bygningskropper. Disse fremstår som fremmedelementer i strøket. Møneretningen bryter med det som er dominerende i området. Avstanden til eneboligen er liten og tettheten gjør at boligene fremstår som en bygningskropp. Utbygger har brukt denne løsningen med maksimal utnyttelse, da dette er eneste mulighet for å bygge ut tomten. Vi mener at disse byggene bryter småhusplanens reguleringsbestemmelser på flere punkter og ikke minst med intensjonen med dagens småhusplan, hvor bevaring av småhusbebyggelsen er det sentrale, sier Bruton.

Likner flermannsboliger

– Vi stiller oss uforstående til PBE avgjørelse. Disse boligene ser ikke ut som eneboliger, men likner mer på flermannsboliger. Vi mener også at husene er konstruert slik at de senere kan bli flermannsboliger. De blinde fasadene på henholdsvis 12,5 og 10 meter understreker følelsen av blokker og ikke eneboliger. I denne saken har PBE kritikkløst sett på at utbygger har holdt seg innenfor kravene til høyde, fotavtrykk og volum, uten å ta hensyn til de deler av småhusplanen som setter krav til forholdet til omkringliggende bebyggelse, sier Arff-Pettersen.

– Etaten har også gitt dispensasjon fra avstand til vei. Etter min mening blir denne veien som er en skolevei mer uoversiktlig, samtidig som den trange fortausløse veien får økt trafikk med den planlagte bebyggelsen. Vi er naturligvis glade for at utbyggingen foreløpig er stoppet med den tinglyste servitutten. Nå håper vi at Fylkesmannen vil gi oss rett i vår klage når den kommer til behandling, sier Arff-Pettersen.

Typisk misbruk

Leder av byutviklings- og samferdselskomiteen i Bydel Ullern, Arne Helgerud lytter oppmerksomt til naboene.

– Dette er et typisk misbruk av småhusplanen uten harmoni med nabolag, terreng og vegetasjon. som burde avventet den klargjøring av småhusplanen som plan- og bygningsetaten er i arbeid med, sier Helgerud.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping