Gå til sidens hovedinnhold

BU-ja til restaurant

Første gang eieren søkte om servering, fikk han nei. Nå har politikerne snudd, og Underhaugsveien 28 kan kanskje bli restaurant likevel.

HOMANSBYEN: I Underhaugsveien 28 har man nå kommet et skritt fremover i planene om å startet med servering. Villaen er egentlig vernet og regulert til bolig.

Nå har bydelsutvalget gått med på en omregulering til bolig, forretning, kontor, galleri og bevertning.

Første gang eieren søkte om dette, var svaret nei, fordi politikerne var redde for smitteeffekten.

Minimal endring

Eieren av villaen ønsker å gjøre om til restaurant, samt uteservering i hagen. I de omregulerte områdene vil DARK akitekter bygge om og rehabilitere.

Bakgrunnen er forretningsformålene som er planlagt.

Villaen trenger en rehabilitering. Her er det bare snakk om å omregulere og endre en liten del av villaen, fortalte Kristin Østigård, fra DARK arkitekter til politikerne.

Hun gikk ut fra møtet med bydelsutvalgets støtte i ryggen. Bydelsutvalget, som tidligere har gått i mot en omregulering, gikk nå for dette. Men ikke uten betingelser.

Politikerne stilte seg bak Plan-og Bygningsetaten, som har godkjent en omregulering for første etasje og kjeller, men ikke for andre etasje og loft.

Forslagstilleren ønsket kun boliger i loft etasjen.

I tillegg forutsetter BU at det må bli etablert et ventilasjonsrom i første etasje eller kjeller, det må bli gjort tilgjengelig for bevegelseshemmede og det bør være oppholdsmuligheter i hagen.

Misfornøyd nabo

Bydelsutvalget må opprettholde reguleringen og bevaringen av bolig for dette huset. Ikke bland inn næring i dette området. Her må vi passe på boligene, og vi må passe på at boligene er store nok til barnefamilier, kommenterte Nils Chr. Tømmeraas, fra Homansbyen Vel. Han er redd for smitteeffekten ved å gi en omregulering til en av villaene i området.

Men han nådde ikke frem.

Reklame

Kort tid: Ryddesalg med Pondus, Lunch og Rhesus Minus