Gå til sidens hovedinnhold

BU vil styre næringslivet

Privat eller offentlig styring av næringslivet? Det var spørsmålet som ble heftigst diskutert i bydelsutvalget på Sagene sist uke.

SAGENE: Jeg beklager at jeg får tilbud om å selge leiligheten min fra 15 forskjellige meglere innen en liten radius, mens jeg omtrent må bruke bil for å kjøpe sko eller undertøy eller sikkerhetsnåler, sa Gerd Vollset (SV), da bydelsutvalget (BU) skulle behandle Kommuneplan for Oslo for 2008-2025 i forrige uke.

Privat vs. offentlig

Kommuneplanen for Oslo rulleres hvert 4. år, og skal være den helhetlige planen for hele den kommunhale forvaltningen. Den nye planen, som blir gjeldende fra 1. januar 2008, bygger i stor grad på den forrige planen, men har fått en ny setning, der det heter at Oslo skal ha en byutvikling med gode steds- og miljøkvaliteter og et miljøeffektivt transportsystem. Gode ting, som de fleste kan enes om med andre ord, men at tolkningen på hva som er gode steds- og miljøkvaliteter er relativt varierende, ble klart da BU skulle diskutere seg fram til Bydel Sagenes uttallelse i saken. Byutvikling med gode kvaliteter kan jo bety så mangt, og det ble en real leksjon i markedsliberalisme vs. sosialisme i BU-salen.
En slik strategi bør ha med en plan for bymiljøet. Vi kan bare se til Grünerløkka, og den utvilklingen som har vært av næringslivet der, sa Ole Jørgen Nyhagen (SV), og pekte på den siste tidens folkeaksjon på Løkka mot huseiere som stadig øker husleia og skyver de små lokale butikkene ut av området.

Svar på tiltale

Imidlertid fikk venstresida i politikken raskt svar på tiltake, og en kjapp innføring i markedsliberalismens prinsipper.
Markedet er vi, og mange av de som skaper et marked for eiendomsmeglere og storkiosker er sikkert SV-velgere. Det er et utslag av våre behov, og det kan ikke sosialismen planlegge seg bort fra, sa Hans Otto Watne (FrP).
SV sto imidlertid på sitt, og uttrykte et sterkt ønske om en strategi for å sikre mangfold og et bredt tilbud til befolkningen. På Torshov har allerede flere butikker sett seg nødt til å legge ned driften, som følge av høyere husleie, noe venstresida ønsket en offentlig regulering for å hindre. Til slutt sikret da også et rødt flertall i det direktevalgte bydelsutvalget på Sagene, at bydelens uttallelse har med et tilleggspunkt om en strategi for å hindre at de store kjedene tar over næringslivet i bydelen.
Kommuneplanen skal imidlertid endelig vedtas av bystyret senere i år.

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser