Gå til sidens hovedinnhold

Budsjett på Sagene: En utstrakt hånd

Mandag inngikk byrådet budsjettforlik med Venstre og KrF. Det betyr 70 millioner kroner mer til bydelene. Dette er en erkjennelse av at kuttene vi har måttet gjøre er svært store, sier bydelsdirektør, Knut Egger.

SAGENE: Egger la i dag fram resultatet av en av Oslos tøffeste prosesser, nemlig budsjettforslaget for Bydel Sagene.

Det har vært tøft, men det er klart at vi ser på det at bystyret nå gir en ekstrabevilgning på 70 millioner kroner er en erkjennelse av at de kuttene vi har måttet foreta har vært svært store, sier bydelsdirektør Egger.

Lettere

Bydel Sagene har fått en driftsramme på underkant av 595 millioner kroner for neste år, og en ramme til økonomisk sosialhjelp på underkant av 74 millioner kroner.

Det betyr at bydelen må spare inn hele 32,6 millioner kroner, hvorav 76 prosent er merforbuk fra tidligere år.

Med andre ord er grunnen til at det i bydelsdirektørens forslag legges opp til å kutte til beinet, i all hovedsak er omlegging av fordelingssystemet tilbake i 2005.

Den gangen kom bydelen svært utheldig ut, og ble tvunget til samlet å kutte nesten 90 millioner på ett år. Det klarte de ikke, og har siden måttet slite med et etterslep. Men mandagens budsjettforlik kan føre til at bydelen er på vei ut av uføret.

Det ser jo ut til at vi får avskrevet noe av merforbruket, og det betyr at det budsjettet som er lagt fram nå er sladert. Det letter situasjonen i forhold til utgangspunktet, men det er vanskelig å si med hvor mye, sier Egger.

Fredagsklubben avvikles?

Imidlertid betyr det slettes ikke fløteskumming og champagnedrikking for bydelen i 2008.

Før bystyrets ekstrabevilgning mandag lå det an til kutt i både sykehjemsplasser, ungdomstiltak og frivillighestmidler.

Det er fortsatt mange usikkerheter, og særlig knyttet til nedtrapping av sykehjemsplasser, sier Egger.

Tidligere har ungdomstiltaket Ungmedia stått laglig til for hugg, men i bydelsdirektørens forslag til budsjett er dette denne gangen spart. Ungmetros tilbud til funksjonshemmede, Fredagsklubben, er imidlertid foreslått nedlagt.

Vi har søkt midler fra staten, og vi har også bedt om at andre bydeler blir med og betaler for Ungmetro. Men hvis ikke dette skjer, så er forslaget at dette fritidstilbudet til funksjonshemmede blir lagt ned, sier Egger, som legger til at bydelen kan være på vei ut av sitt økonomiske uføre.

Hvis vi klarer å gjennomføre de tiltakene som budsjettet legger opp til, og i tillegg får støtte fra bystyret, så håper vi jo det, sier han.

Bydelspolitikerne i Bydel Sagene skal behandle budsjettet 13. desember.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren