Gå til sidens hovedinnhold

Burde Erna flørtet med Jens?

Se hvor enige Ap og Høyre er, og hvem som egentlig er enige med Frp.

Norges samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) samler opp voteringer gjort av stortingsrepresentantene.

NSD har konstruert det de kaller en uenighetsindeks. Indeksen uttrykker den gjennomsnittlige avstanden mellom stemmer gitt av partier.

Vi har tatt en nærmere titt på de siste årene for å se hvor stor forskjell det faktisk er på partiene, og tallene er klare: Senterpartiet er mer enige med Ap enn SV, og Høyre er mest uenige med Frp sammenlignet med de andre partiene på høyre side.

Les også: Nettavisens saker om valget i høst

Sp og Ap mest enige
På den sosialistiske siden har det de tre siste årene ikke overraskende vært svært liten uenighet. Likevel er uenigheten lavere enn den var ved den borgerlige samlingsregjeringen sist. Kun i et fåtall av saker stemmer stortingsrepresentantene for Sp, Ap og Sv forskjellig over partigrensene. Selv om det også var lav uenighet ved de siste samlingsregjeringene på borgerlig side så er det enda lavere denne gang.

Ser man på de foregående årene ser man likevel at enigheten mellom SP og Ap er relativt stor, rundt 30 prosent er uenighetsindeksen. Mellom SV og Ap har det vært store variasjoner, fra 6 prosent opp til 56 prosent siden tidlig 80-tall. De siste årene før regjeringssamarbeidet var den likevel på rundt 40 prosent. Se grafen for uenigheten nederst i denne saken.

Høyre mest uenig med Frp
På borgelig side er Høyre mest enig med Frp av de fire partiene på den høyre siden av politikken, men er likekvel mindre enig med Frp enn sine tidligere regjeringssamarbeidspartnere. Mest enig var partiene på tidlig 80-tall, og siden den tiden har faktisk Høyre, Krf og Venstre alle blitt mer uenige med Frp.

Uenigheten mellom Høyre og Frp var for eksempel 47,6 i 2007/2008 mot 14 prosent i 1981/82. Både Venstre og Krf ligger på rundt 60 prosents uenighet med Frp.Siden 2001 har ikke uenighetsindeksen mellom Frp og Høyre vært under 46 prosent. Til sammenligning var uenighetsindeksen mellom Arbeiderpartiet og Høyre i 2003/04 på 32,9 prosent.

Det er mye bredere enighet mellom Høyre og de to tidligere regjeringskameratene Venstre og Krf, i 2007/08 var uenighetsindeksen på rundt 30 prosent mellom Høyre og de to partiene. Siden 2001 har ikke uenighetsindeksen mellom Høyre og Venstre vært over 32 prosent.

Mellom Krf og Venstre er uenighetsindeksen på 25 prosent i 2007/2008, og har ikke vært over 30 prosent siden tidlig på 80-tallet.

Ap og Høyre mer enige enn før
Det er omtrent like stor uenighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre som det er mellom Høyre og Fremskrittspartiet. Uenighet mellom det tradisjonelle røde og det blå er på 51 prosent. Sist Høyre var i regjering var uenigheten nede på 30 prosent mot tidlig 80-tall hvor uenighetsindeksenn var oppe i 97 prosent.

De siste 20 årene (fram til 2007/2008) så har det totalt vært åtte år hvor Høyre har vært mer enige med Ap enn med Frp. Ikke siden 80-tallet har Høyre vært signifikant mer enige med Fremskrittspartiet enn Arbeiderpartiet.

Mellom Ap og Frp er indeksen på 74 prosent i perioden 07/08, men var oppe i 80 prosent mot slutten av 90-tallet. De to andre partiene på høyre side er omtrent 45 prosent uenig med Arbeiderpartiet.

Større forskjeller blir det ikke med SV mot høyresiden. Omtrent de samme indeksene gjelder, med unntak av at SV var mer enig med Høyre på tidlig 80-tall enn Arbeiderpartiet. Den faktiske uenigheten mellom Høyre og SV har de siste årene ligget på mellom 50 og 60 prosent, mens SV har vært mellom 75 og 80 prosent uenig med Frp de siste ti årene.

Høyre eller SV?
Indeksen viser at i årene 2001-2005, det vil si under Bondevik II, var Arbeiderpartiet oftere enige med Høyre enn med SV. I perioden 1988-1997 var også Arbeiderpartiet oftere enig med Høyre enn de var med SV.

Stoltenberg kunne altså like gjerne, basert på avgitte stemmer i Stortinget, ha valgt et samarbeid med Høyre over et samarbeid med SV.

Hva er de tre store uenige om?
Vi har sett på de tre største partiene: Høyre, Frp og Arbeiderpartiet for å se hva de er mest uenige om. NSD har delt opp voteringene i Stortinget innenfor forskjellige emner.

Den viser at de store forskjellene mellom Høyre/Frp og Arbeiderpartiet finner man innenfor industri, energi, utdanning og sosialvesen. Størst enighet finner man innenfor handelspolitikk og utenriks. Fremskrittspartiet var i tillegg både i 2005/2006 og 2007/2008 over 90 prosent uenige med Ap i saker som kom fra Justiskomiteen.

De største uenighetene mellom Høyre og Frp finner man innen landbrukspolitikk, helse, miljø og rettsvesen. I årene 2005-2007 stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot hverandre i over 95 prosent av alle saker som gjaldt utenriks.

Mest enige er man om kultur, finanspolitikk og utdanning.

Tallene kan du kikke på selv her - http://polsysdata.nsd.uib.no/webview/

Kilde: NSD/Polsys, UIB

Kommentarer til denne saken