OSLO (NTB, Nettavisen): Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch fastholder kritikken om at Riksadvokaten ikke ble informert tidligere om tvilen rundt Navs praktisering av trygdereglene.

– Om vi hadde fått noen varsler, ville vi gått tungt inn allerede i 2017, sa Busch da høringen om trygdeskandalen startet i Stortingets kontrollkomité torsdag.

Du kan følge høringen om Nav-skandalen direkte på Stortingets nett-tv

Beklaget

Han startet sin redegjørelse med å komme med en beklagelse til ofrene for rettsskandalen og viste til at dette ikke er i samsvar med slik embetet ønsker å fremstå.

– Det er sterk grunn til å beklage at min etat har bidratt til uriktige domfellelser. Min beklagelse er uten forbehold, sa Busch.

I sin redegjørelse la Busch fram nye tall, der det framgår at 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel. 44 av dem ble dømt til fengselsstraff, som er helt eller delvis sonet.

I åtte saker ble det avsagt samfunnsstraff, mens 19 personer ble dømt til betinget fengsel. I fire tilfeller var soningen ikke blitt påbegynt da saken sprakk i fjor høst.

Fastholder kritikk

Først i oktober i fjor ble Riksadvokaten underrettet om tvilen rundt praktiseringen av regelverket av Nav og Arbeids- og sosialdepartementet.

– Jeg skulle svært gjerne vært underrettet tidligere om tvilen. Den kritikken fastholder jeg i dag, sa Busch.

På spørsmål fra saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) om uriktige domfellelser kunne vært forhindret dersom Riksadvokaten var blitt konsultert tidligere, svarte han:

– På to møter i 2019 ble ikke saken nevnt i det hele tatt. Hvis vi hadde hørt om diskusjonen som gjenspeilte seg i Nav, hadde jeg forsømt mine plikter om vi ikke hadde handlet, det er det ingen tvil om.