Oslo (NTB): Busch snakket under en internasjonal cannabiskonferanse i Oslo mandag om legalisering og bruk av besittelse av små mengder cannabis, og hva som er passende straffereaksjoner for narkotikaforbrytelser.

Han synes det er merkelig stille om cannabistemaet i norsk offentlighet.

– Dette er et spørsmål som fortjener diskusjon i aller høyeste grad, sier Busch til Aftenposten.

Regjeringen legger i desember fram utkast til nye narkotikabestemmelser. Busch sier derfor at de som ønsker å diskutere legaliseringsspørsmålet, må si ifra nå.

– I Norge er det ingen aktiv debatt knyttet til legalisering eller nivået for straffereaksjoner. Dette er spørsmål som etter min oppfatning vil være viktige å diskutere, sier Busch.

Han viser til at 48 prosent av unge menn i Oslo-området har brukt hasj før de fyller 30 år. En stor del av befolkningen blir derfor kriminalisert når man diskuterer straff for cannabisbruk, mener Riksadvokaten.

– Tradisjonelle bøter har for liten effekt på unge hasjrøykere som blir tatt for første gang. Vi vil heller gi dem påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet. Vi bør bare straffe der hvor det kan dokumenteres et behov. Det er lett å forbruke straff. Det har dette landet gjort, sier han.

52 prosent av alle narkotikadommene i fjor gjaldt bruk og besittelse av små mengder narkotika. Dette binder opp store ressurser hos politi og påtalemyndighet, mener Busch. (©NTB)