- En utvidelse av E18 henger sammen med økt biltrafikk, økte utslipp og brutte løfter, skriver Nora Selnæs i Oslo Grønn Ungdom i Nettavisen 16. mars.

Da er det jo urovekkende at hennes eget parti stemte for nettopp denne utvidelsen i 2016 – men heldigvis er ny E18 et ganske annet prosjekt enn hun beskriver.

Utvidelsen av E18 er ikke et rent motorveiprosjekt. Det er et prosjekt som innebærer sykkelvei og gangvei, samt bedre kapasitet for kollektivtrafikken inn og ut av Oslo – noe som er helt nødvendig for å møte befolkningsveksten i Stor-Oslo og for å nå klimamålene.

Prosjektet går også ut på å legge vei under lokk for å skjerme boligområder fra støy og lokal forurensning. I tillegg vil det gjøre at de bilene som må kjøre kommer seg lettere frem.

Les også: Obos-sjefen er krystallklar: Ingen ny E18, ingen Fornebubane

Grunnen til at prosjektet er dyrt, er jo nettopp at man skal tilrettelegge for gange, sykkel og hyggeligere boligområder. Med andre ord: ny E18 kunne vært mye billigere – dersom man kun laget en motorvei med mål om kapasitetsøkning. Det er det heldigvis ingen som ønsker.

I tillegg forutsetter E18-utbyggingen et nytt bomsnitt. Poenget med dette er nettopp at personbiltrafikken ikke skal øke. Det vil derimot gjøre at bussen kommer lettere frem.

Det er ikke Fornebubanen alene som skal ta unna befolkningsveksten i Bærum de neste årene, men hvis bussen skal være et godt alternativ, må den komme seg frem raskt.

Høyre tror ikke at løsningen på klimaproblemet er et Norge fritt for biler. For mange i Oslo er det positivt at bilen byttes ut med kollektiv, sykkel og gange, men det er ikke et alternativ for alle.

Derfor gjennomfører Høyre en historisk elbilsatsning som vil føre til at alle nye biler fra 2025 er utslippsfrie.

Les også: Aksjeekspertene: - Kjøper du disse aksjene nå, skal det mye til å tape penger (+)

Les også: La oss sette oss ned og realisere miljøprosjektet E18 for hele Oslo-regionen

Men også utslippsfrie kjøretøy trenger vei å kjøre på – hvis busser, sykebiler og de bilistene som ikke har noe alternativ skal komme seg frem i fremtiden, trenger veien en oppgradering.

Er det en veistrekning som man kan kalle monstervei, er det dagens E18 med håpløse løsninger for bussene, manglende gang- og sykkelveier og 6 felter rett gjennom boligområder.

Høyre ønsker å stanse utslippene – ikke utviklingen. Da trenger vi en offensiv elbilsatsing og kollektivutbygging – men vi trenger også en vei bilene og bussene kan kjøre på.

Les også: E18 Vestkorridoren blir mye dyrere enn antatt: Ny prislapp 60 milliarder