Gå til sidens hovedinnhold

– Byantikvaren tar feil

Byantikvaren ønsker å verne Tor Jonssons veg 9 på Ulsrud, som en av få gjenværende husmannsplasser fra de gamle Aker-gårdene. Nå hevder tidligere eiere at eiendommen Myrvold aldri har vært noen husmannsplass, og at det ikke er noe igjen å verne.

ULSRUD/BØLER: – Myrvold har aldri vært noen husmannsplass, og gården har kommunen ekspropriert og jevnet med jorda for lenge siden, hevder Myrvold-familien. De har solgt eiendommen som nå foreslås vernet, men har fortsatt tilknytning til området.

LES OGSÅ:

Vil verne gård og husmannsplass

Verneverdig uansett

Mandag 14. juni troppet Myrvold-familien og en representant for eiendommens eier opp i åpen halvtime hos Østensjø bydelsutvalg (BU). De fremla hittil ukjente opplysninger om Tor Jonssons veg 9, også kalt Myrvold.

Menneskelige hensyn

Tore Bjerkum møtte for eieren av Tor Jonssons veg 9, som ifølge Bjerkum har en sjelden sykdom som gir ham smertefulle utslett når han utsettes for påkjenninger som denne reguleringssaken. Bjerkum viste også bilder av dette til et overrasket BU.

– Jeg vil appellere til BU om å vise menneskelige hensyn i denne saken, sa Bjerkum.


– Han er under dobbel ild. Byantikvaren vil verne, og det betyr at han ikke kan rive, bygge nytt eller selge eiendommen sin. Samtidig er det snakk om barnehage, sa Bjerkum.

Ingen husmannsplass

Myrvold-familien har solgt eiendommen, men sitter på papirer helt tilbake til 1800-tallet som de mener beviser at Myrvold aldri har vært noen husmannsplass. Familien var representert ved Tone Holther, Trond Myrvold og Morten Myrvold.

– Vi frykter ekspropriasjon som kommunen har drevet med i dette området tidligere. Et lite, råttent sveitserhus og en gammel bu er alt som står igjen. Myrvold gård skulle vært vernet for lenge siden, nå er det ingenting igjen, sa Tone Holther.

– La denne mannen få beholde tomta si og gjøre som han vil for å leve godt. Det må ligge en skjult agenda bak dette forslaget, og jeg ber BU om å frafalle omreguleringen og avvise forslag om barnehage, sa Holther.

Feil premisser

Trond og Morten Myrvold lurte på hvordan stedet har havnet på listen over husmannsplasser. De fortalte hvordan familien har kjempet mot det de mener er kommunens herjinger i området.

– Historien er ikke vakker, og nå rippes det opp i gamle sår. Byantikvaren har ikke gjort leksa si. Hvor var han da låven ble meid ned for å bygge barnehage? Her er ikke annet verneverdig igjen enn bærbusker og epletrær. Denne saken er lagt ut på feil premisser, hevdet brødrene.

Ber Byantikvaren sjekke

Da BU behandlet saken var lokalpolitikerne tydelig opptatt av de nye opplysningene.

BU vedtok en uttalelse der de påpeker at Myrvold ifølge eierne aldri har vært noen husmannsplass, samt at de ber Byantikvaren ta en ny runde for å sjekke om stedet virkelig er verneverdig.

De valgte likevel å tilslutte en omregulering fra "byggeområde for boliger" til "bebyggelse og anlegg med sone med angitte særlige hensyn (kulturmiljø), hensynssone C."

Nok barnehager

Når det gjaldt de fremmøttes frykt for ny barnehage, uttalte flere lokalpolitikere at de mener det er nok barnehager i området.

At BU tidligere har bedt om at tomten skal vurderes for barnehagebruk ble omtalt som ren rutine i forbindelse med målet om full barnehagedekning.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien