Gå til sidens hovedinnhold

Bydelen med det store overskuddet

Bydel Nordstrand gikk med 36,9 millioner kroner overskudd i fjor.

NORDSTRAND: Det er 2,9 millioner mer enn prognosen tilsa i november, og derved 4,5 millioner over det budsjettet bydelen hadde kalkulert med for å kunne opprettholde driftsvolumet i 2012.– Jeg er glad og fornøyd med resultatet, men ikke overrasket. Vi har hatt god kontroll på økonomien i hele 2011, sier bydelsdirektør Per Johannessen.

Han kan derved se tilbake på nok et år hvor det økonomiske resultatet blir som planlagt.

– Det viser at bydelen virkelig har gjenvunnet budsjettbalansen, noe som har vært et mål gjennom flere år, sier Johannessen.

Må ha orden

I 2006 overtok han ledelsen av en bydel som slet med å få endene til å møtes. Tre år senere (2009) gikk Bydel Nordstrand med overskudd for første gang siden 2004.

– Etter å ha stampet i motbakke, og hatt store underskudd i flere år, må jeg si at dette er en av de virkelig store dagene i mitt liv, sa Johannessen til Nordstrands Blad 26. januar 2010.

Les her om hvordan overskuddet ble feiret

På nøyaktig samme dato to år senere fastslår han:

– Å ha orden på økonomien er en viktig oppgave. Har man ikke det, er det mye annet man heller ikke har orden på!

Sparetiltak

Årsakene til at bydelens overskudd i 2011 ble større enn de forventede 32,4 milllioner kronene, forklarer Per Johannessen med blant annet følgende forhold:

  • I avviksrapporter var det forutsatt ca. 1,7 millioner kroner mindre i budsjettkompensasjon for lønnsoppgjør 2011 enn faktisk mottatt. Disse midlene ble tildelt i desember 2011.
  • Barnevern hadde et lavere forbruk enn opprinnelig forutsatt (1,2 millioner kroner).
  • NAV sosial mottok mer i tilskudd og refusjoner enn det man etter realitetsvurdering beregnet i prognosen for november (0,7 millioner kroner)
  • For Flexitransportordningen ble det refundert mer enn opprinnelig forutsatt i prognosen (0,7 millioner kroner)

Mer fra bystyret

– Årsregnskap 2011 for Bydel Nordstrand betyr at bystyret vil gi oss 4,564 millioner kroner mer enn forutsatt i opprinnelig budsjettet for 2012, sier Per Johannessen.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter