Gå til sidens hovedinnhold

Bydelene følger opp de terror-berørte

I tiden etter 22. juli har bydelene tatt godt hånd om sine.

OSLO ØST: Bydelsadministrasjonene har personlig ringt alle de berørte og tilrettelagt kontakt med lege- og psykiatritjeneste. Bydelene har også hatt åpne telefonlinjer og helsesentre for alle i bydelen som skulle føle behov for å snakke med noen.

Del på Facebook

God oppfølgning

– Vi har ringt alle de involverte og tilbudt de oppfølgning og behandling. De fleste vi har kontaktet har benyttet seg av tilbudet vårt, sier Tage Gulvog, avdelingsdirektør i helse og sosial på Grünerløkka.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til hvor mange personer i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene som er direkte berørt av bomben i regjeringskvartalet og angrepet på Utøya.

Per idag er det ihvertfall registrert 12 direkte berørte som er under oppfølgning. I tillegg har tre pårørende valgt å bruke bydelens tilbud om behandling.

Få som har ønsket hjelp

Men i bydel Sagene er det ikke fullt så mange som har benyttet av krisetiltakene bydelene har lagt til rette for.

– Det har alt i alt vært ganske få som har ønsket bistand fra oss selv, sier Knut Egger bydelsdirektør i Sagene.

– Vi har også hatt en åpen beredskapstelefon og helsesenteret i bydelen har vært åpen for alle som trengte noen å snakke med eller annet bistand, sier Egger og påpeker at begge støtteapparatene har vært svært lite brukt.

– I bydel Gamle Oslo har per i dag cirka 15 personer tatt kontakt gjennom krisetelefonen, forteller Trine Lise Granli, avdelingssjef tiltak eldre og funksjonhemmede i Gamle Oslo.

– Avhengig av hva som har kommet frem i samtalen har det blitt gjort individuelle vurderinger og henvisninger videre i hjelpeapparatet i bydelen.

Fortsatt usikkerhet

Bydelene forteller at det fortsatt er usikkert om de har fått tak i alle berørte etter 22. juli.

– Det kan fortsatt være både berørte og pårørende vi ikke vet om. Informasjon har vært vanskelig, forteller Guldvog.

De åpne kontakttelefonene i alle bydelene vil bli opprettholdt ut måneden. Deretter vil det bli tatt en ny vurdering på om det er behov for å fortsette tiltaket.

– Om det er noen som ønsker hjelp eller trenger å snakke med oss, er det bare å ta kontakt med oss, sier Egger.

I forbindelse med skolestart vil dessuten helsesøstere være tilstede ved minnemarkeringene.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem