Gå til sidens hovedinnhold

Bygge- og deleforbud på ambassadetomten

Ola Elvestuen (V) sier at bygge- og deleforbud kan bli løsningen for å stoppe søknaden om rammetillatelse på ambassadetomten.

Huseby: Selv om byrådsleder Erling Lae sa til Ullern Avis Akersposten at det ikke ville skje noe med ambassadetomten så lenge saken verserte i rettsapparatet, vil byrådet starte behandlingen av søknaden om rammetillatelse for bygging av den amerikanske ambassaden. Forut for kommunevalget lovte Arbeiderpartiet, Venstre, SV, Rødt og KrF på et folkemøte at partiene ville gjøre sitt for at ambassadetomten i Husebyskogen ble stående urørt til saken var ferdig behandlet i rettsapparatet.
- Jeg har til nå fått bekreftet fra partiene at de står ved løftet. Dermed er det flertall i bystyret for å stoppe behandlingen av rammetillatelsen, sier leder av Aksjon Vern Husebyskogen, Margrethe Geelmuyden.
- Venstre har programfestet vern av Husebyskogen, så vi har ikke noe problem med å holde dette løftet. Det vi har fått opplyst er at vi kan gå inn for bygge- og deleforbud, eventuelt be om oppsettende virkning i forbindelse med en klage på rammetillatelse. Vi vil ta kontakt med de andre partiene i bystyret for å få vurdert disse alternativene, sier leder av byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen.
Et midlertidig bygge- og deleforbud betyr at Plan- og bygningsetaten inntil videre må avslå en eventuell søknad om rammetillatelse, og at kommunen har to år på seg til å vurdere den fremtidige regulering av området på ny.
- Arbeiderpartiet er klar på at de vil gjøre sitt for å stoppe denne prosessen så lenge saken er i rettsapparatet. Vi er enig med Aksjon Vern Husebyskogen at Erling Lae ikke kan oppnevne seg selv som dommer i denne saken, hvor han sier at dommen i tingretten er krystallklar. Alle vet at oppfatningen i en rettsinstans kan bli en helt annen i neste rettsinstans, sier bystyrerepresentant Janne Svegården fra Ullern, som sitter i Arbeiderpartiets gruppestyre.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter