Nettavisen har tidligere skrevet om riksvei 4 på Hadeland, som går gjennom kommunen Gran og Lunner i Oppland. I årevis har man kranglet om den svært trafikkerte og ulykkesbelastede veien, men nå blir det vei.

I statsråd fredag vedtok regjeringen at veibyggingen skal starte neste sommer.

- Vi legger opp til at anleggsarbeidene på strekningen Lunner grense - Jaren kan starte sommeren 2013, med trafikkåpning sommeren 2016. For strekningen ved Lygna sør kan anleggsarbeidene starte våren 2013, med trafikkåpning sommeren 2014, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Les også: Regjeringen vil bruke 4,7 milliarder på E6 i Oppland

Allerede i 1998 ble det vedtatt at en skulle utbedre Rv. 4 på Hadeland, en time nord for Oslo. Veien er en svært mye brukt pendlervei, og er en av to stamveier nordover fra Oslo. Planen var at veien skulle stå ferdig bygget i 2010.

Fredag ettermiddag skal statsminister Jens Stoltenberg og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, som tidligere var ordfører i Gran, holde en pressekonferanse om veiutbyggingen på Hadeland.

Firefelts vei med midtrekkverk
Strekningen fra Lunner grense - Jaren er på om lag 9 kilomenter, og strekningen ved Lygna sør er på 3,4 kilometer.

- Med utbygging av ny riksveg 4 gjennom Gran får vi enda tryggere trafikk, økt framkommelighet, kortere reisetid og bedre forhold for gående og syklister, sier Arnstad i en pressemelding.

Veien skal bygges som firefelts vei, med en veibredde på 20 meter og med midtrekkverk.

Les mer - og se flere bilder av den nye veien i avisen Hadeland

Vil koste 2,2 milliarder
Delprosjektet er første etappe av den planlagte utbyggingen av riksveg 4 på strekningen Roa - Jaren. Prosjektet ble nemlig delt i to på grunn av stor uenighet om hvor veien skulle gå i Lunner kommune. Det er imidlertid nå bestemt hvor veien skal gå også der, men det er uvisst når utbyggingen vil starte.

- Den nye veien skal i hovedsak gå i ny trasé. Gjennom åsen øst for Gran sentrum skal det bygges en 1,7 kilometer lang tunnel med to løp. Bygging av tre toplankryss, flere bruer og underganger inngår også i prosjektet, sammen med bygging av to kilometer gang- og sykkelveg og flere tiltak for støyskjerming. I tillegg skal det gjennomføres flere tiltak på dagens riksveg 4 som følge av at dagens riksveg overtar store deler av lokaltrafikken når den nye vegen er ferdig, står det i pressemeldingen.

Ved Lygna sør skal det bygges ny vei med midtrekkverk, hovedsakelig i ny trasé.

Veien i Gran kommune er anslått å koste totalt 2,15 milliarder kroner.

- I tråd med vedtak i Oppland fylkeskommune og i berørte kommuner skal utbyggingen finansieres ved en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger, står det videre.

Det er Stortinget som til slutt skal behandle bompengeproposisjonen.

Også E6-utbygging
I statsråd ble det også lagt fra forslag om utbygging av E6 på strekningen Frya - Sjoa.

Anleggsarbeidet der kan ta til tidlig i 2013. Veien skal åpnes for trafikk ved årsskiftet 2016/2017, og er første etappe i den planlagde utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta.