Gå til sidens hovedinnhold

Byråden vil ha hamburger

Byråd Grete Horntvedt mener McDonalds vil gjøre Østensjøveien 72-74 mer estetisk, og at det ikke vil være noe problem å rive hamburgerrestauranten hvis den blir liggende i veien for en fremtidig Manglerud-tunnel.

Hamburgerkjeden McDonalds ønsker å bygge nytt serveringssted i Østensjøveien 72-74, på eiendommen som i dag huser pizza- og blomsterutsalgene ved rundkjøringen ved Bryn Senter.
Reguleringssaken var ute på høring i fjor, og i likhet med mange beboere fra nærområdet har både Plan- og bygningsetaten, Statens Vegvesen og Bydel Østensjø gått imot etableringen av en hamburgerrestaurant.
Fellesnevneren er bekymring for trafikksituasjonen i området. Plan- og bygningsetaten ser det som lite hensiktsmessig å etablere en restaurant nå, før hovedveitraseen og trafikksituasjonen i området er avklart.
Statens Vegvesen sier de ikke kan akseptere regulering og utbygging før Manglerud-tunnelen er avklart. Bydel Østensjø er av samme mening, og gikk derfor imot reguleringsforslaget da ble bedt om å komme med sine synspunkter i fjor høst.
Til tross for dette: Da byrådet behandlet saken 31. mars i år, vedtok de å gå imot både faginstanser og nærmiljø. Byutviklingsbyråd Grete Horntvedt har videresendt saken til bystyret med innstilling om å si ja til McDonalds byggeønsker for trekanttomten mellom Østensjøveien og Johan Evjes vei.

Vil ikke vente

I byrådssaken fremkommer det at byråden mener en eventuell realisering av Manglerud-tunnelen ligger så langt frem i tid at man må kunne akseptere omreguleringsforslaget, samtidig som hun er usikker på om eiendommen vil bli berørt av en fremtidig tunnel. Derfor tas det forbehold om at bebyggelsen kanskje må rives dersom Manglerudtunnelen blir realisert i fremtiden.
Hvorfor sier byrådet ja til McDonalds når Plan- og bygningsetaten ikke anbefaler det?
Plan- og bygningsetaten har lagt seg på at dette kan være en mulig hindring for Manglerud-tunnelen. Vi har tatt to forhold til betraktning. Det første er at en eventuell Manglerud-tunnel ligger langt frem i tid, og det andre er at denne tomten er et av de minst sannsynlige alternativene for avkjøringsrampe til en tunnel, sier byutviklingsbyråd Grete Horntvedt.
Byrådet vurderte det også slik at dette vil bli en opprustning av området, siden denne tomten ikke er regnet som egnet til boligformål og det allerede drives næring der i dag. En ny McDonalds vil også bli noe mer estetisk enn det som ligger på eiendommen i dag, mener Horntvedt.
Er det ikke best å vente med omregulering av denne tomten til man vet mer om veiutbyggingen i området?
Nei, fordi McDonalds og andre slike bygg er relativt enkle med rask nedskrivingsperiode, så hvis bygningen skulle få påvirkning på en fremtidig tunnel vil bygget være nedskrevet, og da vil det være enkelt å rive det. Tomten er ikke egnet for boligregulering, så vi sier ja til McDonalds og så får vi se hva fremtiden bringer, sier byutviklingsbyråden.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen