Gå til sidens hovedinnhold

Byrådet i Oslo går av

Saken oppdateres

OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg (MDG) ble onsdag vedtatt i Oslo bystyre.

Partiene Frp, H, Rødt, V, FNB, Sp og KrF stilte seg alle bak mistillitsforslaget. Det samme gjorde Danny Chaudry, som ikke tilhører noen partigruppe. Mistillitsforslaget samlet et klart flertall av bystyrets totalt 59 medlemmer.

MDG og Lan Marie Berg selv nektet å bøye av for presset, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte seg bak henne.

- Jeg trekker da den konklusjonen at byrådet går av. Byrådet blir sittende inntil et nytt råd er satt sammen. I mellomtiden vil byrådet opptre som forretningsminesterium, sa byrådslederen da vedtaket var et faktum.

Inviterer til møte

Ordfører Marianne Borgen (SV) vil invitere alle gruppeledere i bystyret i Oslo til samtaler for å undersøke grunnlaget for et nytt byråd.

– Kommuneloven pålegger meg et helt spesielt ansvar nå for å se til at vi kan få et nytt byråd, og at det kommer på plass så snart det er mulig, sa Borgen til bystyret etter voteringen.

Les også: Lan Marie Berg: - Ikke aktuelt å sitte i et nytt byråd

– Så jeg vil allerede i morgen invitere alle gruppelederne i bystyret, én etter én, for å drøfte med dem hvilket parlamentarisk grunnlag som nå er i bystyret.

Slik var møtet

Ordfører Borgen innledet bystyremøtet med opprop. Eivind Trædal, som er samboer med Lan Marie Berg, meldte at han fratrer under behandlingen av denne saken.

Camilla Wilhelmsen (Frp) fremmet deretter mistillitsforslaget. «Byråd Lan Marie Berg har ikke bystyrets tillit».

– Bystyret er satt i en helt umulig situasjon. Vi har nå ikke andre valg enn å godkjenne kostnadsoverskridelsene på 5,2 milliarder kroner, sa Wilhelmsen innledningsvis og pekte på at opposisjonen har purret på en rekke dokumenter i saken.

Les også: Lans milliardsprekk: Billigere løsning ble lagt i skuffen tre ganger

– Bystyret har fått altfor liten tid til å sette seg inn i materien, sa hun og hevdet styringen har vært altfor svak.

– Informasjonsplikten gjelder alle byråder. Det er slett ikke andre standarder for enkelte byråder, sa Wilhelmsen videre.

Byrådsleder: Full tillit til byråd Lan Marie Berg

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fikk fem minutter i bystyrets møte. Han strevde med å få skrudd på kameraet og fikk dårlig tid på slutten.

Han innledet med å understreke at bystyrets kontrollfunksjon overfor byrådet er helt sentralt og at han har gått grundig inn i grunnlaget for mistillitsforslaget.

– Mistillitsforslaget begrunnes særlig med brudd på informasjonsplikten, men også om styringen fra byrådsavdelingen har vært god nok. Det mener jeg den har vært, sa Johansen.

– Endringen i kostnadsestimatet skyldes i stor grad forhold som er utenfor kommunens kontroll, hevdet Johansen.

– Min konklusjon er at jeg har full tillit til byråd Lan Marie Berg. Det betyr at en mistillit mot henne fører til at hele byrådet må gå, konkluderte byrådslederen.

For mistillit: Frp, H, Rødt, V, FNB, Sp, KrF

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg gjorde det klart at hennes gruppe vil stemme for mistillit.

Frode Jacobsen, Arbeiderpartiets gruppeleder, sa at partiets konklusjon er at byrådsleder Lan Marie Berg har gjort jobben sin og at det ikke er grunnlag for mistillit.

Sirin Stav (MDG) sa på møtet at påstanden om at Berg ikke har oppfylt informasjonsplikten er grunnløs.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sa SVs gruppe har full tillit til byråd Lan Marie Berg.

– Det kan virke som om partiene som stiller seg bak mistillitsforslaget ønsker seg en helt ny standard for informasjonsplikt, sa Eidsvoll blant annet.

Eivor Evenrud fra Rødt sa at det å være folkevalgt i et parlamentarisk system stiller noen krav, et av dem er å ikke akseptere at man ikke får tilstrekkelig informasjon.

– I denne saken opplever vi helt klart at byråden for miljø og samferdsel ikke har oppfylt sin informasjonsplikt, og vi mener det også har vært dårlig ledelse, sa Rødts gruppeleder.

Hallstein Bjercke fra Venstre sa at deres intensjon er å støtte mistillitsforslaget.

– Bruddet på informasjonsplikten er ubestridelig. Hun unnlot å informere om kostnadssprekken da hun ble kjent med den, sa Bjercke blant annet.

Bjørn Revil fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger viste til at FNB sammen med Frp allerede for et halvt år siden fremmet mistillitsforslag.

- Vi har fortsatt ikke tillit til byråden, og vil derfor støtte mistillit, sa Revil.

- Byråd Berg kunne informert bystyret i mars. Det kunne også Johansen. Men først 20. mai fikk vi informasjonen, sa Revil.

Morten Edvarsen fra Senterpartiet sa de har gått grundig gjennom sakens dokumenter og konkludert med at saken ikke er håndtert på en tillitsvekkende måte.

Espen Andreas Hasle (KrF) sa hans gruppe ikke tar lett på et mistillitsforslag.

- Dette handler ikke om personen Lan Marie Berg. Vi tar avstand fra hets og personangrep, understreket Hasle.

- Vi finner saklig grunnlag for mistillit mot Berg, sa Hasle.