Gå til sidens hovedinnhold

Byrådets ansvar å sørge for skytebane

Nå har også Bekkelaget Arbeiderpartilag kommet på banen, og i et brev til Oslo Ap sier de at skytebanen i Prinsdal ikke må nedlegges før et alternativ er etablert.

Bekkelaget/Prinsdal: Det er Byrådets ansvar å sørge for skytebane for Nordstrand Skytterlag, sier Bjarne Eikefjord som er leder av Bekkelaget Arbeiderpartilag.

Når de ikke har klart denne oppgaven, kan de ikke bare skyve hele ansvaret over på skytterlaget slik som de nå har gjort.

Da banen ble nedlagt ved årsskiftet, ble et av Norges største skytterlag stående helt uten treningsmuligheter.

Dette er et dramatisk slag mot et av bydelens viktigste idretts- og aktivitetstilbud for barn og voksne i alle aldre, sier Eikefjord.

- Byrådet har forsømt sitt ansvar

Og arbeiderpartilaget har altså fattet et vedtak med følgende ordlyd:

"Bekkelaget Ap-lag mener at skytebanen i Prinsdal ikke må legges ned før det er etablert et alternativ."

I dette ligger det at Bekkelaget Arbeiderpartilag er opptatt av den virksomheten som drives i Nordstrand Skytterlag som med sine rundt 1000 aktive medlemmer utgjør et av bydelens viktigste idrettstilbud. Det er også viktig å understreke at storparten av dem som sogner til det frivillige skyttervesenet, har sin bakgrunn i arbeiderbevegelsen, sier Eikefjord.

Vi mener at byrådet helt klart har forsømt sitt ansvar for å skaffe Nordstrand Skytterlag nytt banetilbud i stedet for Prinsdal. Denne forsømmelsen bør imidlertid ikke ramme de mange unge idrettstalenter som har fått et aktivt fritidstilbud gjennom skytterlaget.

Bekkelaget Arbeiderpartilag mener derfor at det nå er viktig å få et vedtak om ny bane for Nordstrand Skytterlag.

Gjenåpnes med støyrestriksjonen

Frem til denne banen står klar til bruk, gjenåpnes Prinsdal skytebane med støyrestriksjoner.

Bekkelaget Arbeiderpartilag mener at Oslo Arbeiderparti bør følge opp dette i den videre bystyrebehandlingen av saken.

Alle er enige om at skytebanen i Prinsdal ikke er noen opptimal løsning, og en fortsatt skyting må bare være midlertidig og av kort varighet, sier Bjarne Eikefjord.

Men byrådet må ta ansvar for å få til en løsning slik at ikke skytterlaget går i oppløsning

Vedtaket i Bekkelaget Arbeiderpartilag er nå oversendt Oslo Arbeiderparti.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten