Av Aina Stenersen (Frp), leder for Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune

Omtrent hver eneste helg kan man lese om ran, overfall og trusler i Oslo i mediene.

Fra 2017 til 2019 var det også en firedobling i antall trusler og angrep mot politiet.

Sosiale utfordringer, fattigdom, utenforskap, rus og kriminalitet hører tett sammen. De unge kriminelle gjengangerene i Oslo er et nasjonalt problem, som er forankret lokalt.

Brorparten av tilfellene hvor det er vold mot tjenestemann skjer i Grønland krets.

Alarmerende utvikling

Vi ser en alarmerende utvikling på tallene for unge mennesker som bærer kniver og slagvåpen. Det bekymrer oss at unge mennesker utøver vold, og dette rammer ofre, og samfunnet hardt.

Les også: Vi kan ikke leve med at barn som utøver vold mot andre får gå fritt omkring i samfunnet

Jeg tror få av de unge gjengangerne skjønner konsekvensen av volden de utøver. Det er også unge minoritetsgutter som dominerer statistikken, jentene er nesten ikke synlige i statistikken.

Ungdomsfengslene i Norge har kun åtte plasser, og politiet i Oslo har uttalt at rundt 30 prosent av de unge kriminelle gjengangerne i Oslo er aktuelle for ungdomsenhetene.

I 2018 hadde Oslo 182 unge kriminelle gjengangere, en ny rekord, ifølge Salto-rapporten. Det er ingen tvil om at det trengs et løft også nasjonalt.

En kultur preget av straff

Det mobiliseres fort på sosiale medier. Gutter, ofte med minoritetsbakgrunn, opptrer i større grupper og utøver vold mot enkeltpersoner. En kultur preget av straff av «snitching» (tysting), trusler etter voldshendelser - også mot familien - er vanlig.

Les også: Jeg er født og oppvokst i Oslo, verdens beste by, men jeg har aldri vært så bekymret for barna våre som det jeg er nå

Oslo Frp mener at bekjempelse av den økende barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo trenger flere kontrete tiltak, og økt fokus på hva skal vi endre, og hva vi skal endre det til. Vi trenger ikke mer symbolpolitikk som byrådet i Oslo fører.

Byrådsleder Raymond Johansen gikk med brask og bram til mediene og lanserte ni tiltak mot unge kriminelle gjengangere. Og ett av tiltakene, en institusjon for unge kriminelle gjengangere, er ennå ikke tatt i bruk per dags dato. Det er alarmende, både for de unge og for samfunnet. Kommunen har forsømt arbeidet ved å holde flere av del-bydelene ved like - «broken Windows»-effekten er tydelig.

Egne del-bydeler med egne regler

Vi har i dag egne del-bydeler med egne regler. Som for eksempel at gutter fra Mortensrud kvier seg for å dra til Holmlia, og omvendt, på grunn av vold og trusler.

Les også: Blind vold må stoppes: Det er terror mot bymiljøet vårt

Økt utenforskap, trangboddhet, overvekt av lav inntekt, og lav utdanning. Oslo har ikke svenske tilstander, men alle elementene på plass. Vi vet at jo mer etablert gjengene blir, jo enklere blir det å kalkulere med en lav risiko. I januar i år fant en «henrettelse» på Prinsdal sted.

Trygghet, synlighet og dialog

De kriminelle nettverkene og gjengene i Oslo lever av narkotika som de sprer videre til resten av landet, som for eksempel Trondheim. Oslo Frp mener at levende bydeler må ha trygghet, synlig politi, dialog med beboerne og andre aktører i nærområdet - samt operative lovhjemler.

Fremskrittspartiet i Oslo mener at:

  • Politiet bør bruke besøksforbud mot unge gjengangere, altså forbud mot å oppholde seg på, eller oppsøke, særskilte steder og områder der gjengangerne er tatt i å begå kriminalitet tidligere.
  • Få gatepatruljen i sin opprinnelige form tilbake - i uniform ute blant folk og ikke inne på kontor.
  • Ha flere plasser for de som er 15-18 år i ungdomsenheten i kriminalomsorgen.
  • Opprette egen statistikk for knivstikking og trusler med kniv.
  • Rettet innsats og overtid med dedikerte politiansatte som er skjermet fra andre oppgaver innen politiet.
  • Egne gatepatrulje med «senior-politi» i utsatte områder
  • Oppfordre flere ungdommer med minoritetsbakgrunn til å søke på politihøyskolen.