Amerikanske homoaktivister jubler etter den knusende kjennelsen fra en føderal dommer onsdag. Den sier at California ikke har noen legitime delstatsinteresser som kan rettferdiggjøre å behandle homser og lesber annerledes enn andre og at moralske innvendinger ikke er tilstrekkelig for å opprettholde vedtaket mot samme kjønn-ekteskap som ble gjort gjennom en folkeavstemming i 2008.

Dermed er Californias forbud mot ekteskap mellom personer av samme kjønn erklært grunnlovsstridig.

Kjennelsen fra dommer Vaughn Walker markerer et veiskille i en debatt som splitter USA. Advokater fra begge leire regner med at saken blir anket og kommer til å gå hele veien til Høyesterett, skriver Los Angeles Times.

Aktivistene som nå har vunnet fram har argumentert med at folkeavstemmingen i 2008, der flertallet sa at ekteskap mellom personer av samme kjønn skulle forbys, er diskriminerende. Forbudstilhengerne fikk den gangen støtte fra 52 prosent i folkeavstemmingen, en såkalt Proposition 8. Det førte til at tusenvis av homofile par stilte seg i kø for å gifte seg før loven trådte i kraft.

Kjennelsen onsdag går først til en ankedomstol og deretter vil den etter alt å dømme gå videre til Høyesterett. Proposition 8-vedtaket ble utfordret da et homofilt par fremmet et søksmål der de hevdet at forbudet mot ekteskap krenket deres borgerrettigheter.

Det ble ført i alt 18 vitner i saken, fra eksperter på alt fra familie, homofili, religion og ekteskap i et historisk perspektiv.

Theodore Olson holdt den avsluttende prosedyren for motstanderne av forbudet der han sa at frykten for å skade det heteroseksuelle ekteskapet ikke er grunn god nok til å diskriminere homofile par, rapporterer Guardian.co.uk .