Gå til sidens hovedinnhold

Callander: – Jeg er optimist

Bo Callander er glad for at Plan- og bygningsetaten er positive til kunstisbane, men mener at det er en misforståelse at planforslaget er for omfattende.

BOGSTAD: – I planforslaget som er sendt til offentlig ettersyn, foreligger det en del faktafeil og misforståelser med hensyn til størrelsen på anlegget. Etatens forslag om å legge banen annerledes vis-à-vis skolen, vil ikke påvirke omfanget av terrengbearbeidelsene, sier Callander.

– Jeg er litt forundret over PBEs konklusjon om at den planlagte banen er for stor og at etaten derfor ikke vil anbefale planforslaget. Særlig etter at etaten er gjennomgående positiv til planene. Jeg er optimist og håper at vi får oppklart en del misforståelser, slik at den endelige innstillingen blir i overensstemmelse med våre planer. Samtidig har vi respekt for en del av de innsigelser som har kommet. Noe vi er forberedt på å imøtekomme, sier Callander.

Lyd og lys

Han viser til at PBE er bekymret for virkningen av lys ved dis og lavt skydekke.

– Dette er påpekt av Naboaksjonen mot kunstisbane, og vi har forelagt problemstillingen for Meterologisk institutt. De opplyser om at dis eller lavt skydekke, i høyde fra 50 til 400 meter over banen, oppstår 8 ganger i løpet av 4,5 måneder i vinterperioden. Det viser at dette ikke er et problem. Både når det gjelder lys og lyd, er vi innenfor de rammer som er bestemt av myndighetene, sier Callander.

Trafikk

Han peker også på at PBE er bekymret for trafikken til området vil bli stor rundt dette anlegget.

– Trafikken vil ikke øke nevneverdig. Vi har brukt Naboaksjonens egen tall for å dokumentere dette. Den største delen av trafikken kommer i forbindelse med Bogstad skoles aktiviteter gjennom dagen og kvelden, sier Callander.

Ikke turvei

Han ber de som leser planforslaget om å være oppmerksom på det han mener er en feil fra PBE; at anlegget kan påvirke turveien langs Ankerveien.

– Dette er feil. Det er ingen turvei mellom Ankerveien, og det planlagte anlegget og blir ikke påvirket av planene. Det er Ankerveien som er turveien, sier han.

Ikke elite

– Jeg er forbauset over at PBE i sin innstilling sier at det er potensial for å kunne få tillagt en del arrangementer og kamper også på senior-/elitenivå. Det har også Naboaksjonen hevdet, men vi har altså ikke lag på senior- eller elitenivå. Det har ikke rot i virkeligheten og er derfor feil, sier Callander.

Han viser også til at det er viktig å vite at den nye Markaloven som trer i kraft 1. september, åpner for bygging av idrettsanlegg.

– Den åpner for tilretteleggelse for idrett i formålsparagrafen og herunder idrettsanlegg, påpeker Callander.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua