Regjeringen i Canada legger fram planer som kan åpne for at én million innvandrere får permanent opphold i perioden 2019 til 2021, skriver Business Insider.

Canada har en aldrende befolkning og fallende fødselsrater, og Justin Trudeaus regjering ser den nye migrasjonsplanen som én måte å møte utfordringene på og styrke landets økonomi.

Les også: Norge skal ta imot 900 flyktninger fra Kongo og 500 fra Sør-Sudan

Hver femte er innvandrer

I Canada er hver femte innbygger født utenfor landet. Siden 1990 har landet tatt inn over seks millioner nye innbyggere. I 2017 tok Canada - med 36 millioner innbyggere - imot 286.000 nye innvandrere.

Det er i sin årsrapport til nasjonalforsamlingen at innvandringsminster Ahmed Hussen, selv flyktning fra Somalia, presenterer planene for å gi inntil 370.000 nye kanadiere permanent opphold per år - 1.080.000 i løpet av treårsperioden.

Trenger arbeidskraft

For litt under halvparten av bosettingene vil Canada stille krav om at de nyankomne kan fylle behov i arbeidsmarkedet.

- En økt innvandring vil bidra til å opprettholde arbeidsstyrken, støtte den økonomiske veksten og styrke innovasjonen, heter det i regjeringens rapport, skriver Business Insider.