Gå til sidens hovedinnhold

Carl Berner blir ny

Arbeidet med å forvandle Carl Berners plass til en grønn lunge er på full fart forover.

CARL BERNER: Folk som går eller kjører forbi Carl Berner kan ikke unngå å legge merke til at det arbeides for fullt i området.

To år fram i tid skal det utrivelige trafikknutepunktet være omgjort til en innbydende, grønn lunge, spesielt tilrettelagt for trikk, buss og fotgjengere.

Etterlengtet

Vi har store forventninger til det estetiske og tror beboerne også har det. Vi har allerede fått mye positive tilbakemeldinger om at det endelig skjer noe, sier Ragne Bakken Hvidsten, kommunikasjonsrådgiver i Statens Vegvesen.

Det kommer til å bli en langvarig fase med ombygging, men det vil bli flott til slutt, istemmer Tone Bakken, prosjektleder for omreguleringen av Carl Berners plass i Statens Vegvesen.

Tidligere i år skrev Østkantavisa om den omfattende ombyggingen, som skal være ferdigstilt i mai 2010. 21. april satte arbeidet i gang.

Hovedarbeidet i fase to, som vi er inne i nå, vil være å legge den nye trikketraseen i sentrum av Trondheimsveien. Allerede nå har man begynt å fjerne asfalt for å legge skinner. Arbeidet på den 500 meter lange strekningen til et stykke ned i Finnmarksgata skal være ferdig i januar 2009, forteller Bakken.

Denne uka startet arbeidet med å bygge store kummer i krysset mellom Trondheimsveien og Rosenhoffgata. Dette fører til at framkommeligheten reduseres for alle trafikanter; gående så vel som kjørende, ettersom deler av Rosenhoffgata må sperres.

Per i dag er Trondheimsveien nord for Carl Berner innsnevret til ett felt i hver retning. Fra juni vil det samme gjelde også i sør.

Bedre sykkelveinett

I juli skal det gjennomføres store vann- og avløpsarbeider i Carl Berner-krysset. Bilister og myke trafikanter som feirer sommeren i Oslo må derfor smøre seg med en dose tålmodighet.

Det vil bli en god del nattarbeid i denne perioden og en del støy, sier Bakken.
Mellom Dælenenggata og Hammerfestgata, i retning fra sentrum, vil det bli en midlertidig holdeplass felles for både trikk og buss. Selv om det er store arbeider på trikkelinja, vil trikken gå i full drift i hele ombyggingsperioden.

Også sykkelveinettet i området vil bli forbedret.

Det kommer til å bli ny sykkelvei i Christian Michelsensgate og i øverste del av Finnmarksgata. Vi legger til rette for syklister ut fra kommunens plan for hovedsykkelveinettet i Oslo, der man ønsker en helhetlig sykkeltrasé for Oslo, fortsetter Hvidsten.

Statens Vegvesen har hatt flere informasjonsmøter med beboere.

Vi legger jevnlig ut informasjon på hjemmesidene våre, og vi har blant annet fått spørsmål om hvorvidt trærne som skal plantes kommer til å sperre for bilistenes sikt, men det trenger ikke folk bekymre seg for. Trærne har høye trekroner som ikke sperrer for sikten, og de vil være fullvokst når de plantes, understreker Hvidsten.

Hva med beboere som bekymrer seg for økt gjennomfartstrafikk i de gatene i nærområdet, som for eksempel Rosenhoffgata. Kan det bli aktuelt å sette opp en bom?

Vi har vurdert tiltak og jobber videre med mulighetene. Vi foretar trafikktellinger for å finne ut om trafikken har endret seg eller ikke, slik at vi kan iverksette tiltak. Det er viktig å understreke at det er store prosjekter, blant annet på Ensjø og Sinsen, som også påvirker trafikkbildet totalt. Det er ikke bare arbeidet på Carl Berner som kan forårsake større gjennomfartstrafikk, sier Bakken.

Vi har fått uformelle signaler om at trafikken har blitt bedre, men det vil være redusert framkommelighet i hele perioden. Jeg er sikker på at det blir bra når det er ferdig, sier Hvidsten.

Og pent, legger Bakken til.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller