Etter at NA24 publiserte artikkelen «Carl Henrik får ikke slettet kontoen» har leserhenvendelsene strømmet på.

Mange har opplevd akkurat de samme problemene Myhre opplevde da han ville avslutte sine konti hos Nordea. Klagene gjelder flere norske banker, men gjengangere er Nordea, DnB NOR og Skandiabanken.

Av om lag 30 henvendelsene NA24 har mottatt gjengir vi her to (innleggene er redigert og anonymisert):

«Tom» skriver:
- Jeg opplevde akkurat det samme i Nordea. Jeg fikk beskjed at for å avslutte konto måtte jeg komme inn på filialen. Jeg trasket inn og fylte ut ørten skjemaer. Veldig hyggelig service, selv om det ser ut til å hjelpe lite. Jeg spør spesifikt om at betalingsoppdrag nå er slettet. «Jada er svaret». Nå får jeg hver måned brev om at betalingsoppdrag ikke er utført. Når jeg gir beskjed på kundeservice får jeg beskjed om at jeg må inn på filial... Jeg har annet å gjøre så da får de fortsette å sponse posten med tullebrevene sine, skriver han i en epost til NA24.

«Morten» skriver:
- Jeg kjente meg straks igjen i artikkelen om personen som ikke fikk slettet kontoene sine i Nordea. I fjor skiftet jeg også bank til DnB Nor og fikk omtrent akkurat samme behandling av Nordea. Da en konto ble svindlet for to år siden ringte jeg straks Nordea og sperret kortet mitt. Jeg reiste inn til en Nordea filial og fikk klippet bankkortet mitt og levert det inn. Etter cirka ett år fikk jeg tilbakemelding fra Nordea om at jeg på nytt måtte beskrive hva som hadde skjedd. Når jeg reiste inn for noen uker siden for å få slettet de resterende kontoene mine, fikk jeg beskjed om at den ene kontoen ikke kunne slettes da det stod registret et kort på den kontoen. Et kort som jeg for lenge siden allerede har levert og sett med mine egne øyne at en Nordea ansatt klippet i stykker. Min erfaring etter dette er at Nordea er en forferdelig dårlig bank med elendig kontroll på egne systemer og vi som kunder må lide, skriver Morten.

Brudd på bankbytteregler
Underdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet er svært overrasket over lesernes opplevelser.

- Dersom beskrivelsene er riktige høres det ut som Nordea og andre banker bryter både norske og europeiske regler for bankbytte, sier Jensen til NA24.

Jensen viser til de europeiske bankbyttereglene, et selvpålagt regelsett som European Banking Industry Committee (EBIC) har opprettet og som norske banker har sluttet seg til.

- Ifølge disse reglene har en bank plikt til å overføre penger og avslutte konto innen tre virkedager fra kunden ber om det. Det er også tvilsomt om reglene åpner for at bankene kan holde kontoer åpne i de tilfeller hvor et kort er meldt stjålet, sier han.

Jensen råder misfornøyde kunder til både å klage til Bankklagenemda og EU-Kommisjonen. Her klager du til Bankklagenemda og her klager du til EU-kommisjonen.

- Det er viktig at de som føler seg dårlig behandlet benytter begge klagemulighetene. Vi vet at EU-kommisjonen langt fra er fornøyd med bankenes ivaretakelse av kundens rettigheter og klager fra forbrukere kan bidra til innstramminger, sier Jensen.

Følger reglene
NA24 sendte torsdag ettermiddag henvendelser til Nordea med direkte spørsmål om banken forholder seg til bankbyttereglene. Våre henvendelser er ennå ikke besvart.

DnB NORs informasjonssjef Aud Helen Rasmussen forsikrer NA24 at banken etterlever reglene.

- Når en kunde ber om bankbytte skal alt ordnes i løpet av tre virkedager. De eneste gangen vi bruker lengre tid er hvis det er åpenbare praktiske ting som gjør at det tar litt lengre tid. I tillegg kan vi forbeholde oss retten til å bruke lengre tid dersom vi har saklig grunn for det, sier Rasmussen til NA24.

Saklig grunn kan være dersom en konto er overtrukket. I så tilfelle må kunden ordne opp før kontoen kan avsluttes.

- Mange av våre lesere opplever at det tar månedsvis og år å få avsluttet en konto dersom kortet tilknyttet kontoen er stjålet. Er det slik hos dere?

- Nei, vi har en ordning som gjør at vi holder kontoen åpen, men ikke i kundens navn. Dette gjør vi av hensyn til mulige svindelforsøk, men dette berører uansett ikke kunden, sier Rasmussen.

Finansnæringens Fellesorganisasjon understreker overfor NA24 at norske banker skal gjøre det lett for kunder å bytte bank.

- Husk at banker ikke har noen interesse av å ha tidligere kunder liggende i systemet. Det påfører banken unødige kostnader i form av informasjon om renteendringer, rapportering til ligningsmyndigheter og mer. Tidligere bankforbindelse har derfor alt å vinne på å hjelpe kunden til et smidig avslutning på kundeforholdet, sier kommunikasjonsrådgiver Ann Håkonsen i FNO til NA24.

Hun minner om at i enkelte tilfeller kan en bank nekte å avslutte en konto.

- En bank kan nekte å avslutte kundeforholdet når kontoen er overtrukket og når kontoen er knyttet til et betalingsinstrument som ikke er levert inn. Det er ulik praksis mellom bankene her. Noen banker ønsker at kort leveres inn, andre banker igjen avslutter kundeforholdet selv om kortet ikke er levert inn, sier Håkonsen.