Mandag denne uken ble det kjent at Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, krever 200.000 kroner i oppreisning etter å ha blitt frikjent for trusler etter å ha sittet mer enn ni måneder i varetekt.

Til TV 2 sier Carl I. Hagen, mangeårig leder av Fremskrittspartiet, at han støtter Krekars krav. Han mener nemlig at mullaen skylder Frp 199.600 kroner etter en rettssak i 2004. Krekar saksøkte Hagen fordi han kalte ham «en terrorist» i et nyhetsinnslag, men tapte saken.

Les også: Hagen seiret over Krekar

«Mulla Krekar dømmes innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale Carl Ivar Hagens saksomkostninger med kr 199.600 – etthundreognittinitusensekshundre kroner – med tillegg av den til enhver tid gjeldende morarente fra forfall», heter det i dommen.

– Jeg har sjekket med dem som første regnskapene på den tiden, og de sier at det ikke har kommet inn fem øre, sier Hagen til kanalen.

Les også: Mulla Krekar krever 200.000 kroner av staten

– Jeg håper han får den erstatningen han har bedt om, slik at vi kan meddele at utbetalingen ikke skal skje til Krekar, men til Fremskrittspartiet, fortsetter han.