Gå til sidens hovedinnhold

Carl I. Hagen tapte i Høyesterett

Forkaster anken.

– Jeg er meget, meget forbauset over at Høyesterett ikke er mer opptatt av å passe på at stortingsflertallet hoder seg innenfor Grunnloven, sier Carl I. Hagen.

Staten er frifunnet i saken mot tidligere Frp-leder Carl I. Hagen (71) og hans krav om gullpensjon i Høyesterett.

– Det jubler vel regjeringen for, siden den ønsker å endre statspensjonene, sier den tidligere Frp-lederen til NTB.

– Dette er en veldig lite prinsipiell dom som åpner for at Storting og regjering kan redusere løpende pensjoner, uten at Høyesterett mener det er i strid med Grunnloven, sier han.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

Bakgrunnen for saken er at Hagen nektet å godta at hans stortingspensjon ble lavere etter at Stortinget endret sin pensjonsordning i 2011. Han hevder dette er et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som går på at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.

Saken fortsetter under.

«Høyesterett la i sin vurdering blant annet vekt på at endringen ikke innebærer et særlig omfattende inngrep, og at stortingsrepresentantene ikke kan ha hatt en berettiget forventning om at reguleringsmekanismen skulle bestå uendret. De samfunnsmessige hensyn bak pensjonsreformen, som økonomisk bærekraft, likebehandling og en rettferdig fordeling mellom generasjonene, måtte etter Høyesteretts syn veie tungt», heter det i sammendraget fra Høyesterett.

Bakgrunn: Carl I. Hagen anker gullpensjon til Høyesterett

Den tidligere stortingsrepresentanten og mangeårige Frp-lederen tok saken til Trygderetten i 2014, men tapte da saken.

Fram til 2011 hadde Hagen – som ble pensjonist i 2010 – og stortingsrepresentantene den såkalte gullpensjonen. Den utgjorde 66 prosent av stortingslønnen.

Kommentarer til denne saken