*Nettavisen* Nyheter.

Christer Tromsdal frifunnet for bestilling av brutalt angrep på meddommer

Bildet av Christer Tromsdal er fra en tidligere anledning, da han satt i Halden fengsel i 2017. Han er senere blitt flyttet til et annet fengsel. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

En medtiltalt mann er også frikjent, får Nettavisen opplyst.

21.03.19 10:17

I den ferske dommen kommer det frem at frikjennelsen er enstemmig.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer fra Christer Tromsdals forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Den medtiltalte mannen, et tidligere gjengmedlem, sin forsvarer, Vidar Lind Iversen, sier følgende i en kort kommentar til Nettavisen:

- Vi er fornøyd med at retten etter en grundig vurdering av saken har kommet til at det verken er grunnlag for straff eller erstatning.

Var tiltalt i økonomisak

Både Tromsdal og den medtiltalte mannen ble også frikjent for erstatningskrav.

Klikk på bildet for å forstørre.

Advokat Vidar Lind Iversen (arkivfoto). Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Tromsdal var tiltalt for å ha bestilt torpedoer som skulle ta en meddommer i en økonomisak han var tiltalt i i juni 2012. Tromsdal var tiltalt sammen med Terje Hvidsten og Anthony Bratli.

Men angrepet slo feil da torpedoene tok seg inn i feil hus, og angrep i stedet et ektepar i nabohuset.

I retten mente statsadvokat Stein Vale, ved Oslo statsadvokatembeter, at Tromsdal burde dømmes til tolv års fengsel for å ha bestilt et angrep på en meddommer i Asker i 2012.

Tromsdal og den medtiltalte mannen har hele tiden nektet straffskyld for å ha stått bak angrepet.

Tromsdal har også tidligere uttalt at han mener seg utsatt for en hevnaksjon.

I straffen tok aktor også med dommen for bedrageri som Tromsdal allerede er i gang med soningen av.

– Hvis vi regner 5,5 år for bedrageridommen, og så har vi trukket fra for liggetid og gitt kvantumsrabatt, så mener jeg tolv år er riktig straff, sa Vale i tingretten.

Retten er ikke i tvil om at angrepet var rettet mot den aktuelle meddommeren i kraft av sitt verv som meddommer i bedragerisaken til Tromsdal, Bratli og Hvidsten.

«Etter bevisførselen er retten overbevist ut over enhver rimelig tvil om at angrepet i Vollen var rettet mot meddommer XX. Ved bevisvurderingen har retten lagt vekt på flere forhold. Dels har retten lagt vekt på at gjerningspersonenes adferd klart tilsier at de ikke var ute etter verdigjenstander i boligen, men å skade mannen i huset. (...).

De banet seg på brutalt vis adgang til soverommet. Der ble det slått med slegge mot gardinen som sto litt ut fra veggen. Gjerningspersonen viste ingen tegn til å ville angripe YY som satt synlig i sengen. Det er således ingen tvil om at målet for angrepet var ektemannen.

Videre har retten ved vurderingen lagt vekt på at angrepet i tid sammenfaller med trioen Hvidtsten, Bratli og Tromsdals betydelige bestrebelser på å få hovedforhandlingen i Oslo tingrett utsatt.»

Klikk på bildet for å forstørre.

Mette Yvonne Larsen er forsvareren for det tidligere gjengmedlemmet som ble frikjent i retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Les også: Politiet: Christer Tromsdal har truet barn til vitner i sak med brutalt boligangrep

Ifølge politiet var Tromsdal hovedmannen bak oppdraget, og det tidligere gjengmedlemmets rolle skal ha vært å skaffe gjerningspersoner, og betale dem for å utføre ugjerningen.

- Åpenbare svakheter ved bevisbildet

I dommen heter det videre:

«Det er en åpenbar svakhet ved bevisbildet at politiet ikke har lyktes med å bringe på det rene hvilke personer som tok seg inn i huset (...) denne kvelden. Det er heller ikke avdekket tidsnære bevis for kommunikasjon mellom gjerningspersonene og oppdragsgiver eller mellommenn.

Etterforskningen har heller ikke avklart hvordan gjerningspersonene kom seg til og fra [huset] (red. anm.) denne kvelden. Videre er det utfordrende at det har gått mer enn 6 ½ år fra ugjerningen fant sted til hovedforhandlingen ble gjennomført. Selv om en del av vitnene avga politiforklaringer kort tid etter handlingen, ble mange av vitnene i saken først avhørt i 2015 – om lag tre år etter at handlingen fant sted.

Dette lange tidsforløpet øker risikoen for feilerindringer hos vitnene. Endelig er det en betydelig svakhet for bevisbildet at flere av de for påtalemyndigheten sentrale vitnene i andre sammenhenger har vist seg i stand til å forklare bevisst uriktig dersom de har interesse av det.

I dommen kommer det også frem at selv om politiet tidlig fikk tips om at det var Tromsdal som kunne stå bak angrepet, avdekket bevisene som ble lagt frem i retten at etterforskningen ikke brakte politiet i nærheten av oppklaring av saken, til tross for betydelig arbeid over en periode på nærmere to år.

Både Hvidsten og Bratli ble senere uvenner med Tromsdal, fordi sistnevnte valgte å legge kortene på bordet og tilstå i bedragerisaken, hvor alle tre var tiltalt. Både Bratli og Hvidsten har også forklart for politiet at det skal være et lydopptak som dokumenterer at Tromsdal diskutere en angrep på en meddommer i økonomisaken, men et slikt opptak skal aldri ha blitt funnet, heter det i dommen.

Kritisk til vitner

Retten er kritisk til Bratli og Hvidstens forklaringer for politiet, og i dommen heter det blant annet:

«I miljøene Bratli og Hvidtsten opererer, vil slike lydopptak ha høy verdi. Det er på denne bakgrunn lite troverdig at lydopptakene skal ha blitt rotet bort. Slik retten ser det, er det to muligheter; enten har slike lydopptak aldri blitt tatt opp, eller så inkriminerer lydopptaket vedkommende som har tatt det opp som av den grunn ikke har villet gi det til politiet.

Retten har også med i bevisvurderingen at Bratli og Hvidtsten har et uvennskap til Tromsdal, som fra 2015 har gitt et motiv for å forklare seg på en måte som inkriminerer ham.

Samlet innebærer dette at det foreligger slik tvil at retten ikke med tilnærmet sikkerhet kan legge til grunn at Tromsdal i samtaler med Bratli og Hvitsten før 17. juni 2012 foreslo at de skulle engasjere personer til å skade en av dommerne til en kostnad av kr 150 000.»

Retten trekker også frem andre tvil om andre beviser påtalemyndigheten har lagt frem.

Eldre par rammet

Et eldre par på Vollen i Asker fikk sent 17. juni 2012 oppleve at to maskerte menn slo seg helt inn på soverommet deres med en slegge. Mannen i huset hadde et våpen liggende og truet inntrengerne så de forsvant.

Ingen forsto hvorfor noen skulle true dem, før tanken om at det kanskje var naboen, som satt som fagkyndig meddommer i en sak mot Tromsdal og to andre i Oslo tingrett, som kunne ha vært målet.

Tromsdal nekter skyld og setter hele saken i sammenheng med at han i 2014 valgte å tilstå alt i en omfattende bedragerisak som hadde versert for retten i årevis. Han ble dømt i Oslo tingrett i 2015.

– Jeg tilsto og dro de to andre ned i søla. Det er motivet deres, sa Tromsdal under en pause i rettssaken 8. januar, ifølge NTB.

Tromsdal var også tiltalt for trusler mot Hvidsten og to andre vitner i saken, men ble også frifunnet for dette.

Bistandsadvokat for paret og meddommeren angrepet angivelig var ment mot, Vibeke Hein Bæra, la ned påstand om erstatning for alle tre, men ble altså ikke hørt av retten.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få en kommentar fra statsadvokat Stein Vale. Men vi får opplyst at han vil anke dommen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag