Stefaren er dømt for å ha mishandlet Christoffer Gjerstad Kihle (8) til døde.

Han soner nå dommen på seks år i Ringerike fengsel.

TV2-nyhetene melder søndag skal ha hatt samvær med de to sønnene han har med Christoffers mor uten tilsyn. Det var etter et slikt møte i november i fjor at det ble slått alarm.

- Det startet med at politiet fikk melding fra fengslet om en observasjon av sønnen til de to, som skulle ha kommet ut av besøksrommet med et blåmerke eller en skade, sier politiinspektør Kjetil Egeli i Vestfold politdistrikt.

Henla saken
Politiet henla saken på bevisets stilling fordi rettsmedisinsk institutt ikke kunne gi noen svar på hvordan skadene på den to år gamle sønnen har oppstått.

Politiet har i ettertid av hendelsen nektet å la faren ha samvær med sine sønner uten tilsyn. Farens forsvarer Brynjar Meling sterkt på hvordan hans klient blir behandlet.

Ifølge Meling er politiets etterforskning av hendelsen en overreaksjon og en forfølgelse.

Moren tiltalt
Riksadvokaten har tatt ut tiltale i saken mot moren, skrev riksadvokat Tor-Aksel Busch i en pressemelding tidligere i sommer.

Christoffer Gjerstad Kihle fra Vestfold (8) døde av omfattende hodeskader i 2005. Stefaren er tidligere blitt dømt til åtte års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge.

Riksadvokaten mener at det er bevis for at at moren visste at sønnen hennes ble utsatt for vold av stefaren, uten at hun meldte fra om det.

Ny etterforskning
I 2009 henla Statsadvokaten saken mot moren på grunn av bevisets stilling. I 2010 bestemte Riksadvokaten at saken skulle gjenopptas, og at morens rolle på nytt skulle etterforskes. Over ett år etter har nå altså Riksadvokaten kommet fram til at moren til den avdøde gutten nå skal tiltales.

Agder lagmannsrett dømte guttens stefar til åtte års fengsel. Saken ble anket, men Høyesterett avviste anken

Saken vil komme opp for Tønsberg tingrett i løpet av høsten.