Saken oppdateres!

Den britiske opposisjonslederen sier at hans krav om at brexit må utsettes, nå er møtt og at han derfor går med på valg. Regjeringen har lagt fram et nytt forslag om på holde valg 12. desember, etter å ha tapt en avstemning om nyvalg mandag.

Det er fortsatt ikke enighet om den nøyaktige datoen for valget – både 9. og 11. desember har også vært nevnt – så det kan fortsatt bli heftig debatt når Underhuset diskuterer regjeringens forslag tirsdag.

Johnsons ønske om nyvalg har tidligere blitt nedstemt i Underhuset tre ganger ettersom han ikke har klart å samle to tredels flertall – det vil si 434 stemmer – slik valgloven krever.

Endrer loven

Det nyeste forsøket på å få støtte til et nyvalg kommer som et separat valgforslag. Det kan vedtas med alminnelig flertall, det vil si 320 stemmer. Mandag fikk Johnsons forslag bare 299 stemmer, så han trenger hjelp fra opposisjonen.

Også Liberaldemokratene og det skotske nasjonalistpartiet SNP er positive til en lovendring som fastsetter en konkret valgdato. I tillegg til å holde valg noen dager tidligere enn regjeringen ønsker, har de to partiene tatt til orde for å endre valgloven slik at 16-åringer får stemmerett. Signalene i mandagens debatt var at de neppe vil stå hardt på et sånt krav i denne omgang.

Fordi det nå er snakk om å vedta en ny lov, er prosessen mer omstendelig enn de tre gangene Johnson har tapt tidligere. Blant annet kan det komme endringsforslag i Underhuset, og det er her eventuelle forslag om alternative datoer kan dukke opp.

Lang dag

Regjeringen har lagt opp til en maratondag, der alle steg i prosessen skal gjennomføres tirsdag, så en gang på kvelden kan vi sitte med en slags fasit og en valgdato.

Dersom Underhuset vedtar regjeringens forslag, sendes det videre til Overhuset, og til slutt må dronningen gi sitt formelle samtykke.