Gå til sidens hovedinnhold

Costa del Bjerkebakken

Naboene mener at de planlagte boligene i Bjørkebakken fortjener navnet, som de synes er fullstendig mistilpasset den ensartete trehusbebyggelsen.

Røa: Det tok ikke lang tid før naboene fant hverandre da nabovarselet for Bjerkebakken 30 og 32 kom. For noen dager siden kom varselet om planoppstart for ni boenheter fordelt på fem lavblokker, med flate tak, hvit mur og takterrasser på toppen. Det var mer enn nok til å samle naboene som bor i et av byens mest homogene småhusområder.

Bryter sterkt

- Dette er overhodet ikke strøkstilpasset. Det ligner mer på boliger man finner i sørlige strøk. Vi vil naturligvis protestere mot en bebyggelse som bryter så sterkt med nabobebyggelsen og strøket for øvrig. Det passer rett og slett ikke inn, sier Ola Semb som er en av de berørte naboene.
Beboerne setter sin lit til at plan- og bygningsetaten (PBE) følger de innskjerpete retningslinjene som ligger i den nye småhusplanen, som er gjeldende for området.
- Hvis dette prosjektet får godkjennelse hos PBE vil det i tilfelle være i strid med de politiske intensjonene som ligger i den reviderte småhusplanen, hvor det nettopp er lagt stor vekt på strøkstilpasning. Vi er naturligvis redd for at etaten skal lete etter elementer i strøket som kan føre til godkjennelse, men det skal mye til. Skulle det likevel få rammetillatelse, vil det være fritt frem for andre utbyggere å fortsette ødeleggelsen av strøket, sier Jørg Cortes.
Han viser til et byggeprosjekt i Røatoppen 4 som er stoppet av PBE.

Voldsomt

- Det er et nesten helt likt prosjekt, hvor begrunnelsen for å stoppe det var at det estetiske ved byggprosjektet ikke var oppfylt. Det gir håp om at dette prosjektet blir avvist, sier Cortes.
- Vi setter også spørsmålstegn ved ni boenheter på en to mål stor tomt. Det er voldsomt og harmoniserer dårlig med strøket ellers. Som andre stiller vi også spørsmål ved om disse små fortausløse villaveiene med mange lekende barn, tåler den økte trafikken som stadig større utbygging representerer, sier Semb.
- Disse lavblokkene vil også danne en stor vegg ut mot gaten. Nå forventer vi at PBE viser at de nye reguleringsbestemmelsene i småhusplanen er verdt noe, sier Cortes, som understreker at naboene naturligvis er innstilt på at tomtene kan bygges ut, så lenge nybygg harmoniserer med strøket forøvrig.

Reklame

Kurs i dag: Disse boblene og vinene passer perfekt til 17. mai