Sykehusinnleggelser og dødsfall fra Covid-19-pandemien har stupt her til lands over sommeren.

I juli var det fem dødsfall, og det er nå 14 sykehusinnlagte i landet, ifølge VGs koronaspesial.

Allikevel har regjering valgt å utsette gjenåpningen av trinn 4.

Et enkelt regnestykke fra overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Preben Aavitsland estimerer at IFR (infection fatality rate) - eller andelen som dør som følge av smitte - for Covid-19 lå på cirka 0,05 prosent gjennom perioden mai - juli i år.

IFR under en vanlig influensasesong er på cirka 0,1 prosent i Norge, ifølge pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund ved Universitetet Oslo Met.

IFR anslår den totale dødeligheten i samfunnet, og ikke for enkeltindividet. Covid-19 er farligere for uvaksinerte, eldre mennesker enn influensa, men høy vaksineringsgrad og effektive vaksiner gjør at dødeligheten totalt sett nå er lavere enn for influensa under en vanlig influensasesong.

I november 2020 antok FHI at IFR for Covid-19 lå på 0,12 prosent mellom da og sommeren 2020.

Les også: Norsk vaksine-strategi var kontroversiell - nå kan vi bli bedre stilt enn Israel

– Vi har ikke gjort noen offisielle estimater av IFR siden da. I mai, juni og juli hadde vi til sammen 23,877 påviste tilfeller hvorav 25 døde, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til Nettavisen.

– Hvis vi antar at vi har påvist om lag halvparten av tilfellene - noe vår modellering indikerer - skulle IFR bli omtrent 0,05 prosent.

– Siden flere i risikogruppen er vaksinert nå enn de var i starten av den tremånedersperioden du bruker som eksempel, er det da rimelig å anta at IFR nå ligger noe lavere enn 0,05 prosent?

– Det er mulig, men dette er likevel bare et grovt anslag, svarer Aavitsland.

Lengre ned: Doktorgradsstipendiat i epidemiologi ved FHI anslår at dødeligheten snart kan være mange ganger lavere enn hva Aavitsland sier den har ligget på i sommer.

Færre innleggelser og dødsfall

Grunnet mørketall kan ikke IFR måles nøyaktig. For en vanlig influensasesong sier Aavitsland at han antar den ligger mellom 0,05 og 0,2 prosent.

Les også: Nakstad fikk sin egen jobb

Merk at IFR ikke er dødeligheten for enkeltindividet, men for gjennomsnittet av alle som blir smittet i et samfunn - i dette tilfellet Norge.

– For uvaksinerte gamle er dette en livsfarlig sykdom. For unge, friske er dødsrisikoen veldig, veldig lav uansett om man er vaksinert eller ikke. Det er derfor meningsløst å snakke om en gjennomsnittlig IFR, sier Aavitsland, som heller trekker fram vaksinasjonsgrad i risikogruppen.

Han påpeker at 92 prosent over 45 år i Norge er vaksinert med minst én dose og 61 prosent med to doser, og at dette endrer risikoen knyttet til koronaviruset betydelig.

Les også: Deltavarianten får amerikanske skeptikere til å vaksinere seg

De over 45 år har nemlig stått for om lag 99 prosent av dødsfallene fra Covid-19, opplyser FHI i sin nyeste koronarapport.

Les også: Krisetall for Erna Solberg: 184.000 velgere har vendt regjeringen ryggen

– Er trusselen ved epidemien, selv med Delta-varianten, betydelig mindre nå enn på samme tidspunkt i fjor?

– Siden en så stor andel av befolkningen er vaksinert, vil virusets spredningsmuligheter være begrenset. Epidemien kan ikke bli så stor som den kunne i fjor høst.

– I tillegg er de som er mest utsatt for alvorlig forløp beskyttet gjennom vaksinasjon. Dermed får vi heller ikke de høye tallene for innleggelser og dødsfall som vi stod overfor i fjor sommer.

– På oppløpssiden

Aavitsland fikk i juni refs av norske helsetopper for en Twitter-melding med teksten «Det var den pandemien», sammen med et bilde av en sterkt nedadgående trend i sykehusinnleggelser.

Etter uttalelsen har den positive trenden for både dødsfall og sykehusinnleggelser ikke gitt noen tegn til å avta.

På spørsmål om han nå kan slå fast uttalelsen fra juni, svarer han følgende:

– Vi er på oppløpssida av epidemien. Viruset forsvinner ikke, men det er i ferd med å bli en mindre trussel, og trusselen minsker uke for uke etter hvert som flere blir vaksinert.

Kan være 100 ganger lavere

Slik Aavitsland forklarer, er dødelighet mest relevant for dem i risikogruppen, og denne er langt høyere når man ikke er vaksinert.

IFR er dog relevant fordi det gir et overblikksbilde av hele landet.

Twitter anslår doktorgradstipendiat innen epidemiologi ved FHI, Anders Skyrud, at når befolkningen i Norge er vaksinert, kan dødeligheten være så mye som hundre ganger lavere enn før vaksineringen startet.

Han gir et grovt estimat som anslår en IFR i Norge på 0,002 prosent - som altså er seksti ganger lavere enn hva FHI anslo for sommeren og høsten i fjor.

Les også: Biden påbyr munnbind for uvaksinerte offentlig ansatte

De ulike anslagene varierer blant annet på bakgrunn av hvor stor reduksjon i sykdom vaksineringsprogrammet fører til.

FHI anslår at vaksinene beskytter +/- 90 prosent mot både mild og alvorlig sykdom som følge av koronasmitte.

– Vi må ta en debatt i befolkningen

– Det et eksempel på hva man kan forvente fra pandemien nå. Resultatet er at en langt, langt lavere andel kommer til å dø etter at man har fått fullvaksinert store deler av befolkningen, sier Skyrud til Nettavisen.

Les også: Oslos helsebyråd: Smitten vil øke i kjølvannet av fellesferien

Han forklarer at han i sitt eksempel anslo en dødelighetsgrad før vaksineringen på 0,2 prosent for hele Norge, basert på en metaanalyse som anslår 0,7 prosent globalt, og at Norge hele veien har ligget godt under den globale dødeligheten.

– Hvis IFR er 0,2 prosent og vaksinen beskytter 90 prosent mot sykdom og 90 prosent mot død hvis du blir syk, så vil du få en IFR som er en hundrededel av 0,2 prosent - altså 0,002 prosent, forklarer Skyrud.

– Det er ment som et eksempel på hvordan man kan tenke etter vaksinasjon. Det gir lavere sannsynlighet for død i flere ledd. Det er et grovt anslag basert på den konteksten vi kan sette oss selv i, som et land med lavere dødelighet enn verdensgjennomsnittet over tid.

– Betyr det at vi på lang veien har gjort oss ferdige med pandemien?

– Ja, men det gjenstår fortsatt en debatt i befolkningen om hvilken sykdomsbyrde man kan tolerere. Hvis befolkningen ikke er villig til akseptere ett eneste dødsfall, så er ikke det noe vaksinene kan garantere oss.

– Den debatten må vi ta, nå som folk kommer tilbake fra ferie. Det er en debatt som handler om både dødsfall og hva senskadene av Covid-19 er, som er noe vi vet lite om.