Det går frem av en avskjedssak som har vært gjennom to rettsinstanser, skriver Bergensavisen.

Først ble Bergen kommune dømt for usaklig oppsigelse, men nå har Gulating lagmannsrett kommet til at renholderen begikk et grovt tillitsbrudd. Kvinnen i 50-årene fikk dermed sparken. Kommunen er frikjent, og kvinnen må ut med 390.000 kroner i saksomkostninger.

Pårørende tok kontakt
Oppsigelsen har sin bakgrunn fra sommeren 2011 da det forsvant penger fra en beboer ved sykehjemmet i en av Bergens bydeler.

Pårørende tok kontakt og fortalte at de hadde gitt penger til den aldrende beboeren, penger som hadde forsvunnet.

En avdelingsleder la på egent initiativ egne penger i vesken til beboeren og skjulte seg på rommet.

Politiet henla saken
Politiet etterforsket saken og ga renholderen et forelegg. Hun nektet å vedta boten, og politiet valgte til slutt å henlegge saken som intet straffbart forhold.

Bergen kommune ville imidlertid ikke ha renholderen i jobb og avskjediget henne.

Fremgangsmåten og bevisene knyttet til avsløringen har vært gjenstand for to rettsrunder.

Ifølge avdelingslederen var tyveriet over på ett minutt. Hun så renholderen ta seddelen fra vesken. Etterpå gikk hun frem fra skjulestedet, sjekket vesken og fant at seddelen hun hadde plassert var borte.

Avdelingslederen ga seg ikke til kjenne overfor kvinnen da hendelsen fant sted, og heller ikke senere på dagen.

Hun forklarte at hun ville konfrontere den ansatte det hun hadde sett, og eventuelt få en tilståelse fra henne.

Omstridt «tilståelsesdokument»
På et møte skal kvinnen ha innrømmet tyveri av 100 kroner, men dette skal hun senere ha gått tilbake på.

Et såkalt tilståelsesdokument ble lagt frem for retten, men vaskedamen mener dokumentet hadde et helt annet innhold enn det som ble fremlagt for henne.

Lagmannsretten finner ikke grunn til å legge vekt på at avdelingslederen ikke umiddelbart hadde fortalt sin overordnede hva hun hadde sett samme dag, men ventet til etter at hun hadde konfrontert renholderen.

- At hun ikke meddelte sin overordnede det hun hadde sett, er i alle fall ikke i seg selv egnet til å rokke ved hennes forklaring, heter det i dommen.

Lagmannsretten mener rett nok at saken burde ha vært politianmeldt tidligere, men finner likevel bevisene var gode nok til å gå til oppsigelse.

Les flere saker i Bergensavisen