OSLO TINGHUS (Nettavisen): Rettssaken etter 22. juli-angrepene fortsatte mandag 21. mai med vitneforklaringer. Retten fikk høre 18 år gamle Marte Ødegården fra Kongsberg, som ble skutt mens hun gjemte seg i skrenten ved Kjærlighetsstien.

Les også: - Jeg ble reddet tre ganger

Dagens siste vitne var Renate Tårnes (22) fra Trondheim, som livredd ringte politiet fra kafebygget mens Anders Behring Breivik skjøt og drepte rundt henne. Hun var også vitne til at kjæresten ble drept.

Flyktet med skuddskader
Retten fikk først høre Hussein Kazemi (20), flyktningen fra Afghanistan som kom til Norge i 2009 og var på sin første AUF-leir på Utøya da Breivik innledet sin massakre. Kazemi fortalte hvordan han først gjemte seg bak pianoet i lillesalen sammen med flere andre. Der ble han skutt, men det oppdaget han ikke før senere. Han flyktet ut av bygget og kom seg til sørspissen av øya der han igjen sto overfor gjerningsmannen og ble skutt etter.

Les også: Sto ansikt til ansikt med Breivik

Skutt i kafebygget

Etter Kazemi inntok Hanne Hestø Ness (20) vitneboksen. Hun ble skutt og liggende hardt skadd i kafebygget før hun ble reddet.

Overlevde på Kjærlighetsstien
Marte Fevang Smith (18) lå sammen med ti andre på Kjærlighetsstien da Breivik kom mot dem. Hun var den eneste som overlevde. Selv ble hun skutt gjennom hodebunnen.

Les også: Spilte død, ble skutt

- Det skapte en slags trygghet å ligge oppå hverandre. Vi holdt hverandre i hendene, fortalte Smith i retten om minuttene før Breivik dukket opp.

Nettavisen rapporterer direkte fra forhandlingene i Oslo tinghus. Under kan du lese referatet fra forhandlingene mandag 21. mai.

HTML EMBED

Nettavisen har fulgt rettssaken fra første dag, og under kan du følge lenken til referatet for hver av dagene og lese oppsummeringen.

Dag 1:

Rettssaken starter 16. april. Tiltalen og grunnlaget for den leses opp med navnene på alle de drepte og mange av de skadde. Breivik foretrekker ikke en mine når navnene på de 77 drepte blir lest opp, men begynner å gråte når hans egen propagandafilm mot islamisering av Europa vises.

Dag 2 :

Dagen innledes med at meddommer Thomas Indrebø må vike plass fordi han erklæres inhabil. Breivik får ordet til sin forklaring og innleder med å lese fra en 13 sider lang redegjørelse han har forberedt. Han får holde på i over en time, men blir flere ganger oppfordret av dommer til å fatte seg mer korthet.

Dag 3:

Aktoratet forsøker å få Breivik til å si mer om det påståtte nettverket Knights Templar og møter med de han hevder er meningsfeller i 2002. Retten får også høre mer om hans ideologi og fiendebilder.

Dag 4 :

Retten får høre Breivik legge ut om terroraksjonene han planla, men ikke gjennomførte, hvorfor han valgte å angripe nettopp regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya og hvordan han forberedte angrepene og hvordan han gjennomførte angrepet mot regjeringskvartalet.

Dag 5:

Dette er dagen der den terrortiltalte forteller om sin drapsferd på Utøya. De to siste dagene av den første uka blir en stor påkjenning for fornærmede og etterlatte som følger rettssaken.

Dag 6:

Den andre uka med forhandlinger innledes. Retten avslutter sin eksaminasjon av tiltalte. På tampen av dagen får vi høre at den rettsmedisinske kommisjonen har flere innvendinger mot den siste sakkyndigrapporten om Breiviks mentale helse. Psykiaterne er bedt om å komme med en tilleggserklæring.

Dag 7:

De første vitnene inntar vitneboksen. Først ut er Thor-Inge Kristoffersen som jobbet i vakttjenesten i kjelleren på H-blokka i regjeringskvartalet 22. juli. Innsatsleder Thor Langli forteller om politiets arbeid på åstedet etter eksplosjonen. Eksperter fra politiet og Forsvarsbygg redegjør om Breiviks bombe. Retten får gjennomgangen av obduksjonsrapportene for de fire første drepte i regjeringskvartalet ved overlege Arne Stray-Pedersen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Dag 8:

Breivik får spørsmål og svarer om rapportene fra de sakkyndige psykiaterne. Han får mye tid til å kommentere særlig rapporten som stempler ham som psykotisk og utilregnelig. Innledningsvis avslutter retten gjennomgangen av obduksjonsrapportene fra regjeringskvartalet.

Dag 9:

Forklaringer fra vitner og fornærmede fra regjeringskvartalet. En av dem som vitner er Line Nersnæs, som fikk en treflis gjennom hodet etter eksplosjonen.

Dag 10:

Blant dem som vitner er leder for sikkerhetstjenesten i Departementenes servicesenter den 22. juli, Ole Peder Nordheim. Han var på jobb da bomben gikk av.

Dag 11:

Etter en rettspause, starter retten arbeidet med å belyse Utøya-massakren. Kapteinen om bord på ferga MS «Thorbjørn» og en AUF-vakt på landsiden der Breivik parkerte vitner om massemorderens ankomst. Videre vitner polititjenestemenn om våpen, tekniske spor og observasjoner på Utøya.

Dag 12:

Retten innleder gjennomgangen av obduksjonsrapportene fra Utøya og får høre om hvor de ni første drepte på Utøya ble funnet, hva slags skader de døde av og hvem de var.

Dag 13:

Rettssaken fortsetter med gjennomgang av tolv nye navn i obduksjonsrapportene for de 69 som ble drept på Utøya. Dagen dreier seg i hovedsak om de som ble drept i kafebygget, 13 personer i alt.

Dag 14:

Retten fortsetter gjennomgangen av hvem som ble drept hvor og hvordan på Utøya. Vi får høre om de to siste som ble drept i kafebygget, og de ti som ble funnet sammen på Kjærlighetsstien.

Dag 15:

Gjennomgang av obduksjonsrapporter knyttet til de som ble drept i skrenten ved Kjærlighetsstien, øst for Skolestua og de første av de som ble drept ved Bolsjevika/Stoltenberget. Tingretten fikk også høre de første vitnemålene fra de overlevende på Utøya, AUFs generalsekretær Tonje Brenna og AUF-er Bjørn Ihler. Retten fikk også høre Oddvar Hansen vitne. Sammen med samboeren satte han båten på vannet og var med i redningsarbeidet på Utøya 22. juli.

Dag 16:

Gjennomgang av obduksjonsrapporter fra Bolsjevika/Stoltenberget og pumpehuset. Vitneforklaringer fra AUF-ere som overlevde massakren på Utøya.

Dag 17:

Tingretten avsluttet den fjerde uka med en gjennomgang av de siste obduksjonsrapportene og nye vitneforklaringer. Det ble et dramatisk avbrudd i rettsmøte da en tilhører, en bror av en av de som døde på Utøya, kastet en sko i retning tiltalte og deretter gikk mot ham. Mannen ble raskt tatt hånd om av politiet, deretter av helseteamet på tinghuset og så brakt til Oslo legevakt.

Dag 18:

Vitneavhør av fornærmede fra Utøya, blant annet flere som ble skutt og skadet av Breivik, men kom seg unna.

Dag 19:

Nye vitneforklaringer fra fornærmede etter massakren på Utøya, blant andre Kjartan Løvaas fra Trondheim som svømte fra sørspissen av øya og Even Andre Øien Kleppen, som kom med samme ferge som Breivik til Utøya og som fikk med seg en stor gruppe inn i skolestua.

Dag 20:

Onsdag 16. mai: På den siste dagen før pause med rettsfrie dager fikk tingretten høre blant andre Ingvild Leren Stensrud (17) og Glenn Martin Waldenstrøm (20), som begge ble skutt i lillesalen i kafebygget, men slapp fra det med livet.

Se bilder fra pressebefaring på Utøya 3. oktober 2011