HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

OSLO TINGHUS (Nettavisen og NTB): Finnes det andre mulige diagnoser for massemorderen Anders Behring Breivik enn hva de sakkyndige psykiaterne har kommet til?

Da psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt skulle gi tingretten et innblikk i dette fredag, grep forsvarer Geir Lippestad inn.

- Det er en akademisk vurdering av tentative diagnoser som vi ikke har hatt til vurdering før. Det er til dels meget stigmatiserende diagnoser, og dette blir kringkastet, sa Lippestad og ba tingretten avskjære denne delen av Malts vitnemål.

Retten tok lunsjpause uten at dette ble avklart. Etter pausen anførte LIppestad at det kunne være snakk om saksbehandlingsfeil. Det kom også fram at det er diagnosene Aspberger og Tourette som forsvarerteamet reagerer på blir brakt inn i diskusjonen.

Barnepsykiater vitner ikke

Fredag startet med en avklaring om hvorvidt barnepsykiateren som undersøkte Anders Behring Breivik som fireåring skal fritas for taushetsplikten og vitne.

Det slipper han. Rettens administrator Wenche Elizabeth Arntzen opplyste at retten enstemmig har kommet til at Per Olav Næss ikke skal tillates ført som vitne av hensyn til taushetsplikten.

- Retten mener uansett at bevisverdien av en slik forklaring om tiltalte, 29 år etter kontakten med familien, vil være begrenset, sa tingrettsdommeren da hun leste opp rettens beslutning fredag formiddag.

HTML EMBED

Hørte psykiatriprofessor
Dermed gikk retten rett over til å høre professor i psykiatri Ulrik Fredrik Malt som gjennomgikk det arbeidet de fire sakkyndige har gjort og veide for og imot deres konklusjoner om diagnoser fra et akademisk ståsted.

Malt er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Rikshospitalet.

Lippestad grep inn
Da Malt etter en liten pause skulle begynne å snakke om alternative diagnoser som kan være aktuelle i Breiviks tilfelle, grep forsvarer Geir Lippestad inn og at ba retten avskjære denne muligheten, subsidiært at den del av forklaringen ikke kringkastes. Lippestad viste til personvernhensyn og sa at noen av de alternative diagnosene vil være veldig stigmatiserende.

Neste vitne er Svenn Torgersen, professor og spesialist i klinisk psykologi med personlighetsforstyrrelser som spesialfelt.

De to er de første i en lang rekke eksperter som skal kaste lys over stridsspørsmålet i denne saken; er tiltalte tilregnelig eller ikke.

Kritiserer fokus på barndom
Pål Abrahamsen, en av Norges mest erfarne rettspsykiatere, mener at alt fokuset på Breiviks barndom og forholdet til moren går langt utover mandatet psykiaterne har fått, melder NTB.

Abrahamsen har på oppdrag fra Dagsavisen lest både den første og andre psykiatrirapporten. I begge rapportene problematiseres hendelser i Breiviks barndom og oppvekst og forholdet til hans mor og far.

Dette skjedde onsdag: Kalte Breivik ynkelig og unorsk

- Det er mulig Breivik var utsatt for noe fælt som gutt, men det vil aldri forklare hvorfor han gikk til det skritt å planlegge og gjennomføre et massemord, sier Abrahamsen.

- Alt det forferdelige mennesker gjør, kan ikke forklares med hva de er blitt utsatt for i barndommen, sier han til Dagsavisen.

Breiviks mor vil ikke vil forklare seg for retten, men barnepsykiateren Per Olav Næss som anbefalte at fire år gamle Anders Behring Breivik måtte flyttes i fosterhjem, vil trolig vitne bak lukkede dører fredag ifølge NTB.

HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

Diskuterte taushetsplikt
Det var på tampen av rettssdagen onsdag at aktørene diskuterte spørsmålet om fritak fra taushetsplikten for Per Olav Næss. Aktor Inga Bejer Engh påpekte at det ikke er snakk om at opplysningene om det som skjedde på Statens senter for barnepsykolgi da Breivik var fire år ikke skal fram, men at det er snakk om å få belyst det og stilt supplerende spørsmål til Næss. Både fra aktoratet og fra koordinerende bistandsadvokater ble det understreket at det å få en gjennomgang av Breiviks psykiske helse på det tidspunktet da han var fire år er relevant. Forsvarerne har et annet syn og mener det her bare er snakk om supplerende opplysninger for retten som ikke krever at barnepsykiateren fritas fra taushetsplikten.