Den avskiltede nordsjødykker-advokaten Marius Reikerås anla i fjor sak mot advokat Per Danielsen og hans forsikringsselskap.

Reikerås krevde erstatning fordi Danielsen på vegne av nordsjødykkerne meldte krav mot ham i hans konkursbo.

Advokat Danielsen overtok saken til nordsjødykkerne da Reikerås mistet advokatbevillingen i 2009, men skal ha hatt store problemer med å føre saken videre fordi Reikerås nektet å utlevere dykkernes dokumenter han hadde i saken.

Har du nyhetstips? Tips tommy.brakstad@nettavisen.no!

Nå er dommen klar, i Danielsens favør.

«Det virker i det hele som Reikerås tror at alt Danielsen foretar seg er for å skade ham, noe som virker svært lite realistisk for å si det mildt», skriver Oslo tingrett i den ferske dommen.

Reikerås fremholdt i rettssaken at Per Danielsen, ved å reise erstatningssøksmål mot Reikerås på vegne av dykkerne, kun har ment å sverte Reikerås. Han påstod også at kravet mot konkursboet har forsinket bobehandlingen og dermed påført ham tap.

Alt ble imidlertid kontant avfeid av tingrettsdommer Knut Kleppestø.

– Reikerås er «….ikke i stand til å se andre synspunkter enn sine egne, noe som var gjennomgående i hans opptreden under hovedforhandlingen,» skriver han og karakteriserer hans opptreden som preget av « … stahet og egenrådighet».

Danielsen forteller til Nettavisen at han ikke er overrasket over utfallet.

– Jeg står på 100 prosent for klientene. Noen ganger kan jeg være hard i klypa, men det må motparten tåle, også denne Marius Reikerås. Han har nå fått dom på at alle hans problemer er selvforskyldte. Han er idømt å måtte betale mer enn en halv million i saksomkostninger for å få sin trangsynthet fastslått, hvilket må være særlig sviende for en som uten selvinnsikt tror at alle andre enn han selv er skyld i hans egne kardinalfeil som har ført til konkurs og tap av advokatbevilling, sier han.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra Marius Reikerås, og det er dermed ukjent om han anker dommen.