Det samiske folket i Norge har lenge krevd at eierskapet skal overføres.

Nå opplyser den danske kulturministeren Ane Halsobe-Jørgensen at hun har gitt tillatelse til dette.

– Det er helt naturlig at trommen får sitt varige hjem på det museum som den har et historisk tilhørighetsforhold, og hvor den for øvrig har vært utstilt i mange år, sier Halsobe-Jørgensen i en pressemelding.

Det er det danske nasjonalmuseet som har hatt det formelle eierskapet til trommen, men den har vært utlånt til RiddoDuottarMuseat i Karasjok i flere år, men på en avtale som egentlig gikk ut 1. desember i fjor.

I fjor høst konkluderte Danmarks nasjonalmuseum med at de ville gi trommen tilbake, i en uttalelse som ble overlevert til regjeringen. Det er kulturministeren som har tatt den endelige avgjørelsen.