Den danske helseministeren Magnus Heunicke kunne tirsdag ettermiddag dele den gode nyheten om at R-tallet i Danmark har sunket fra 0,8 til 0,7 i løpet av den siste uken.

Samtidig delte Heunicke den negative nyheten om at den britiske virusvarianten B117 ventes å være den dominerende virusvarianten i Danmark innen få uker. Heunicke viser til beregninger utført av Statens Serum Institut (SSI).

«SSI har beregnet kontakttallet (R-tallet red.anm.) til 0,7. Tallet ligger stabilt lavt! Godt gjort, for det er vanskelig i en situasjon med en mere smittsom variant iblant oss. Seneste estimat viser at B117 forventes å utgjøre 80 prosent av tilfellene i Danmark ved starten av mars, så hold fast #COVID19dk,» skriver han på Twitter tirsdag ettermiddag.

Les også: Britisk forsker om fryktet mutert virus: - Dette er best og verst tenkelig scenario

R-tallet (som danskene omtaler som kontakttallet) beskriver antall personer som i gjennomsnitt blir smittet av én bærer av viruset.

Hvis R-tallet er 0,7, innebærer det ifølge beregningene at ti smittende personer i gjennomsnitt smitter syv andre personer. Dersom det såkalte R-tallet er over 1, øker smitten i samfunnet. Mens et R-tall på under 1, innebærer at smitten avtar.

- Antatt økning i det samlede R-tallet

Selv om det samlede R-tallet i Danmark utgjør 0,7, vil den mer smittsomme britiske varianten kunne forårsake mer smitte i samfunnet etter hvert som den blir mer dominerende.

«Med en relativ smitterate på 1,55 for virusvariant B.1.1.7 forventes denne å utgjøre halvparten av de sirkulerte virusvarianter i Danmark omkring medio februar. Det at virusvariant B.1.1.7 forventes å utgjøre over 80 prosent av de samlede sirkulerte virusvariantene primo mars, vil i seg selv bety en stigning i det samlede kontakttall (Rt) til 1,1 med den nåværende aktivitet (uten gjenåpningsscenarier),» lyder rapporten til ISS.

Danmark lever for øyeblikket under strenge smitteverntiltak som hjemmeundervisning for skoler og universiteter, samt stengte butikker. Det er kun dagligvarebutikker, apotek og takeaway-restauranter som kan holdes åpent. Det er også begrensinger på offentlig forsamling med bare opptil fem personer som kan samles offentlig.

Les også: Sverige: Fant mutert virus i én av ti prøver

- Danmark ligger flere uker foran oss

Nettavisen har spurt overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) om FHI har gjort tilsvarende beregninger og prognoser for den britiske variantens forventede dominans i Norge, og hva som eventuelt taler mot at Norge følger i Danmarks fotspor.

- Danmark ligger sannsynligvis flere uker foran oss. På sikt vil nok denne varianten dominere i Norge også. Vi jobber hardt for å forsinke dette så lenge at vi rekker å vaksinere mange flere, svarer Aavitsland i en sms til Nettavisen.

Aavitsland skriver at FHI publiserer en nyhetssak om temaet i løpet av onsdag.

R-tallet i Norge er i skrivende stund estimert til å være 0,6. Så langt er det påvist 229 smittetilfeller av den britiske varianten i Norge, viser tall fra FHI.

- Betydelig usikkerhet

I forrige uke ble R-tallet for den britiske varianten B117 i Danmark isolert sett satt til 1,07, hvilket innebærer smittevekst. Danske helsemyndigheter understreket imidlertid at estimatet har foreløpig åpenbare begrensinger.

«Estimeringen av kontakttallet (R-tallet red.anm.) for virusvariant B.1.1.7 er fortsatt gjenstand for betydelig usikkerhet grunnet et relativt lite datagrunnlag for virusvariant B.1.1.7, samt tilfeldige variasjoner i lokal spredning av virusvariant B.1.1.7,» skriver SSI i en rapport som ble publisert forrige uke.