Tall hentet inn av Statens Serum Institut (SSI) i Danmark i forrige uke viser at 9 av 10 smittetilfeller var av deltavarianten.

Spredningen av virusvarianten, som man anslår er mer smittsom enn tidligere former av koronaviruset, har også ført til at smitten i Danmark har økt i sommer.

I juni dalte smitten i Danmark ned til omkring 200 nye smittetilfeller per døgn, før den mot månedsskiftet til juli igjen økte. De siste tre dagene har det blitt registrert over 800 tilfeller hver dag.

Dette til tross for at Danmark, som de fleste andre land i vesten, har kommet langt i arbeidet med å tilby sine innbyggere vaksine.

Les også: Den fjerde smittebølgen skyller inn over Europa

Danskene i gang med barnevaksinering

Onsdag åpnet Danmark også for at gravide kvinner og ammende kvinner skal kunne få koronavaksine. Tidligere i sommer ble det besluttet at barn i alderen 12-15 år vil få tilbudet om de avgjørende dråpene.

Lektor i matematisk epidemiologi ved universitetet i Roskilde, Viggo Andreasen, sier til dansk TV 2 at vaksinedekning blir helt avgjørende for å oppnå flokkimmunitet.

Han kommer samtidig med oppløftende nyheter for danskene:

– Vi vil nesten ha oppnådd flokkimmunitet til høsten, sier Andreasen til kanalen.

Utgangspunktet for konklusjonen er at man oppnår flokkimmunitet når 86 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

Dansk TV 2 melder at den danske befolkningen over 12 år faktisk utgjør 87 prosent av hele befolkningen. Andreasen sier at han forventer at omkring 5 prosent av befolkningen ikke vil ta imot koronavaksine av ulike årsaker og sier det er tatt høyde for dette i beregningene.

Tidlig i pandemien var det mange forskere og eksperter som anslo at terskelnivået for å oppnå flokkimmunitet for koronavirus lå rundt 70 prosent, altså at 7 av 10 i befolkningen er beskyttet mot viruset.

Man regner med at deltavarianten nå har skjøvet på denne terskelgrensen og at det vil kreve at en enda større andel av befolkningen er fullvaksinert.

Les også: Foreldre reagerer etter brev med 46 regler til skolestart

– Lite fruktbart med flokkimmunitets-terskel

Skal man ta utgangspunkt i prosenttallet til den danske epidemiologien (87 prosent), vil det si at 4.696.959 av den norske befolkningen på 5.398.804 må være fullvaksinert før flokkimmunitet er oppnådd.

Ifølge SSB sine befolkningstall fra 2021 er 1.111.690 av den norske befolkningen mellom 0 og 17 år.

Overlege og professor ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland sier til Nettavisen at det er «lite fruktbart» å operere med en terskel for immunitet.

– Med flokkimmunitet menes at en befolkning er beskyttet - «immun» - mot at viruset skal spre seg i befolkningen fordi en så stor andel av individene er immune mot å bli smittet og smitte videre, sier Aavitsland til nettavisen og fortsetter:

– I teorien skal det finnes en terskel for immunitet i befolkningen der sykdommen ikke kan få et effektivt reproduksjonstall over 1 og dermed vil dø ut av seg selv uten andre tiltak. Vi mener det i praksis er lite fruktbart å angi noen terskel for flokkimmunitet; det er for stor usikkerhet, sier han.

Helsetoppen sier at FHI ikke opererer med noe anslag på hvor mange prosent av befolkningen som må være vaksinert for å oppnå flokkimmunitet.

– Vanskeligere å holde under kontroll

Aavitsland påpeker at vaksinasjon i første rekke er middel til direkte å beskytte den vaksinerte mot sykdom og at koronavaksinasjon gjør dette svært bra. Overlegen sier fullvaksinerte får sin risiko for sykdom redusert og særlig for alvorlig sykdom med over 90 prosent.

– Utstrakt vaksinasjon vil bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet og dermed gi ekstra beskyttelse både for vaksinerte og uvaksinerte, sier han.

– All vaksinasjon bidrar til å holde korona-epidemien under kontroll i Norge og til å erstatte andre tiltak. Vaksinasjon vil forbli vårt viktigste middel til å holde epidemien under kontroll i samfunnet og det beste middelet for den enkelte for å unngå sykdom og smitte til andre, sier overlegen.

– Har deltavariantens inntog gjort at man ser annerledes på dette med flokkimmunitet?

– Siden Deltavarianten har større spredningsevne enn tidligere varianter, er epidemien blitt vanskeligere å holde under kontroll. Vaksinasjon vil bidra, sier Aavitsland.

Les også: Vaksinetall får Solberg til å juble: – Det er veien til mer frihet i hverdagen

Ikke bestemt seg om barnevaksinering

Tidligere i juli sa regjeringen at de etter råd fra FHI planlegger å tilby vaksine til 16- og 17-åringer. En endelig beslutning skal tas i september.

I Danmark tilbyr de vaksine til friske barn ned til 12 år, noe Pfizer-vaksinen er godkjent for også i Norge. Det samme skjer i USA, Canada og Israel.

– Hvorfor anbefales det ikke å gi vaksine til alle ned til 12 år?

– Vi har vurdert vaksinasjon for 16-17-åringer og skal vurdere vaksinasjon for 12-15-åringer. Beslutningene vil bli tatt i september. Vi må da i første rekke veie fordeler og ulemper for de vaksinerte, sier FHI-overlegen.

FHI har tidligere anbefalt at barn ned til 12 år, som har alvorlige underliggende sykdom, skal få tilbud om koronavaksine. Anbefalingen gjelder altså ikke for barn uten sykdommer.

Nesten hele Danmark er på oransje-listen

Fra mandag denne uken og frem til tidligst neste mandag er store deler av Danmark «oransje» i den norske regjeringens oversikt over innreisekrav.

Fire av seks regioner har altså et smittetrykk som gjør at du må i karantene hvis du reiser til Norge fra en av disse områdene. De eneste regionene som fortsatt er «grønne» i regjeringens smittekart er Syddanmark og Grønland.

Det betyr også at det er begrensninger for hvem som har rett til å reise til Norge. Har man rett til innreise må man ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst og man må i innreisekarantene.

Det gjør at det danske utenriksdepartementet, for ubeskyttede dansker «fraråder alle ikke-nødvendige reiser på grunn av landets betydelige innreiserestriksjoner». De mener disse gjør det «vanskelig eller umulig å gjennomføre en ferie for danske turister». Dette til tross for at Norge har lavt smittetrykk.

Fredag kommer regjeringen med en oppdatert oversikt over gjeldene innreisekrav, som vil gjelde fra førstkommende mandag. Det er ikke ventet at status for Danmark vil endre seg.