Gå til sidens hovedinnhold

Danskene kutter pengestøtte til Iran

Besluttet å opphøre pengestøtten på grunn av henrettelser. Norge bidrar med seks millioner årlig.

Minst 580 mennesker ble henrettet i Iran i løpet av fjoråret, ifølge årsrapporten til Iran Human Rights. 76 prosent av de henrettede ble ifølge organisasjonen dømt til døden for narkotikarelaterte forbrytelser. Iran Human Rights har tidligere kritisert europeiske land for å bidra med økonomisk støtte til narkotikabekjempelse i Iran gjennom FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Organisasjonen mener støtten indirekte bidrar til at flere personer blir henrettet for narkotikaforbrytelser.

- Dypt bekymret
Danske medier skrev denne uken at Danmark vil innstille støtten til UNODCs landprogram for Iran. Danmarks utviklingsminister bekrefter overfor Nettavisen at den årlige støtten på fem millioner kroner opphører umiddelbart.

- Menneskerettighetssituasjonen i Iran er dypt bekymret. Ikke minst den utbredte bruken av dødsstraff er noe som den danske regjeringen ser på med stort alvor. På bakgrunn av denne bekymringen ba jeg i fjor om at det ble gjennomført en ekstern, dansk evaluering av vår forrige støtte til UNODCs prosjekter i Iran. Evalueringen, som nettopp er gjennomført, peker blant annet på at innsatsen fører til flere fengslinger, og at vi ikke kan være sikre på at dette ikke også medfører flere henrettelser og krenkelser av menneskerettighetene, sier utviklingsminister Christian Friis Bach i en uttalelse til Nettavisen.

- Vi sender et klart signal
- De iranske myndighetene har ikke lyttet, og dødsstraff brukes vilkårlig selv for unge under 18 år og for mindre alvorlig narkotikakriminalitet. Derfor stopper vi og sender samtidig et klart signal til Iran om at den nåværende bruken av dødsstraff ikke er akseptabelt, sier Friis Bach.

UNODCs landprogram for Iran består av tre delprogrammer. Danmark har tidligere støttet programmet som håndterer ulovlig smugling og grensehåndtering.

- Dansk støtte vil i stedet gå til UNODCs arbeide i regionen. Særlig vil vi fokusere på UNODCs regionale implementering av en menneskerettighetsbasert tilgang, som også vil styrke UNODCs muligheter for å påvirke menneskerettighetssituasjonen i Iran i en positiv retning, sier Friis Bach.

Norge gir seks millioner
Norge støtter UNODCs landprogram for Iran med seks millioner kroner i året i tidsperioden 2011 til 2014. Landprogrammet består av tre delprogrammer: Ulovlig smugling og grensehåndtering (1), Reduksjon av narkotikaetterspørsel og Hiv-kontroller (2), samt Kriminalitet, strafferett og korrupsjon (3).

Norges støtte går ikke til programmet som håndterer ulovlig smugling og grensehåndtering, men kanaliseres til to programmer som fokuserer på reduksjon av narkotikaavhengighet (delprogram 2), og et bedret institusjonelt rammeverk for strafferett og korrupsjonsbekjempelse (delprogram 3). Det opplyste kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Svein Michelsen, til Nettavisen i forrige uke.

- Kan UD være sikre på at den norske støtten til UNODCs to delprogrammer ikke indirekte bidrar til at flere personer i Iran blir dømt til døden for narkotikarelaterte forbrytelser, Michelsen?

- Tiltakene Norge støtter i Iran skal bidra til å redusere behovet for å dømme folk for narkotikaforbrytelser ved å redusere etterspørselen. Men også å sikre at lovverket og institusjonene som er på plass for alvorlige narkotikaforbrytelser, er i henhold til internasjonale standarder, svarte Michelsen.

Kommentarer til denne saken