*Nettavisen* Nyheter.

Dårlig NAV-behandling ga strafferabatt

SKJØT: 1. juni 2012 avfyrte mannen et skudd inne i lokalene til NAV Gamle Oslo på Tøyen. Foto: Kjetil Mæland/Nettavisen.

Mannen som skjøt i NAV ble utestengt og nektet å bytte NAV-kontor.

Nettavisen har tidligere skrevet om 61-åringen som er dømt til to års fengsel etter at han avfyrte skudd inne på et NAV kontor på Tøyen i Oslo, og tok en ansatt som gissel.

Oslo tingrett mener at måten han har blitt behandlet av NAV etter hendelsen, gjør at han bør han mildere straff.

«Utestengelsen har etter rettens oppfatning medført en unødvendig tilleggsbelastning for tiltalte» konstaterte retten da mannen fikk gjort deler av dommen betinget.

Offeret har ansvar for mannen
Den samme personen som mannen tok som gissel, fortsatte å ha ansvaret for ham i NAV etter hendelsen.

Han er ikke alene om å bli stengt ute fra NAV, bekrefter NAV-leder Kjell Ødegård ved NAV Gamle Oslo overfor Nettavisen. Les kommentarer lenger nede.

- Forskjellsbehandling
Den 61 år gamle mannen opplevde at han ble forskjellsbehandlet og ønsket å bytte NAV-kontor, men det fikk han ikke lov til.

«Ved én anledning ble han skriftlig innkalt til Nav-kontoret, men da tiltalte møtte ble han likevel kastet ut og politiet ble tilkalt» skriver Oslo tingrett i dommen som Nettavisen skrev om onsdag.

Fikk ikke bytte NAV-kontor
I dommen står det: «Retten har forståelse for utestengelsen fra Nav-kontoret, men samtidig – og særlig sett i lys av habilitetsbestemmelsen i forvaltningsloven § 6 annet ledd – har retten problemer med å forstå at tiltaltes anmodning om overføring til et annet sosialkontor ikke er tatt til følge».

Utover økonomiske problemer, har 61-åringen også vanskeligheter med kommunikasjon, innlæring og språk. «Retten finner det tvilsomt om tiltaltes behov for sosialhjelp kan ivaretas så lenge tiltalte ikke har anledning til å møte eller prate med en sosialkontakt» skriver retten.

Vanskelig også tidligere
Vitner fra Blå kors, som til vanlig hjelper mannen med hans forhold til NAV, fortalte også i retten at hans kontakt med det offentlige har vært vanskelig de siste årene.

«Blant annet har post forsvunnet, klagemuligheter har blitt avvist og sosialhjelpen har blitt etterfulgt med urimelige vilkår» beskrev vitner i retten.

Dette, sammen med andre helseproblemer, har ført til at mannen lett ble frustrert og sint. Noe som fikk et svært alvorlig utfall 1. juni 2012.

Søkt om overføring
- NAV Gamle Oslo forsøkte å overføre saken til det NAV kontoret som er oppnevnt som settekontor. Denne anmodningen ble avslått ettersom settekontoret anså at det ikke forelå inhabilitet, sier bydelsdirektør Lasse Østmark i NAV Gamle Oslo til Nettavisen.

Etter at dommen fra Oslo tingrett forelå har NAV Gamle Oslo sendt en ny anmodning om overføring.

Beklaget
Nettavisen har mottatt en lengre redegjørelse der NAV-kontoret på Tøyen gjennomgår kritikken fremsatt i Oslo tingretts dom.

Du kan lese hele brevet fra NAV her.

NAV forklarer at det var en misforståelse da mannen ble innkalt til NAV og deretter utvist.

- NAV har beklaget at brukeren ble innkalt til et møte ved en feiltakelse, sier Østmark. NAV bekrefter også at post kan ha forsvunnet, men avviser at klagemuligheter har blitt avvist og at NAV har stilt urimelige vilkår.

Flere er utestengt
Mannen er ikke den eneste som er utestengt fra NAV Gamle Oslo.

- Til enhver tid har vi seks til åtte personer med utestengingsvedtak, men i løpet av et år er det flere som får slike vedtak, sier Østmark og poengterer at NAV fortsetter å ha kontakt med disse personene gjennom telefon, brev eller personer som blir oppnevnt som representanter for dem.

- Denne aktuelle 61-åringen hadde fått oppnevnt en fullmektig, sier Østmark.

Mange trusler
I en kartlegging som ble utarbeidet etter at en Nav-ansatt på Grorud i Oslo ble drept i fjor sommer, kom det fram at 3.800 Nav-ansatte har opplevd trusler og 230 ansatte oppgir at de er blitt utsatt for vold fra brukerne.

Så sent som i februar ble en mann i 40-årene dømt til åtte måneders fengsel for å ha brutalt slått ned en kvinnelig saksbehandler ved NAV Gamle Oslo slik at hun pådro seg hjernerystelse, fikk bloduttredelser i ansiktet, og ble sykemeldt i flere måneder.

Også den mannen var sint fordi han hadde mistet trygdeytelser.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag